Kurskalender

Hitta kurdatum i kalendervy

Plåtkurs 2 - Lindesberg fre 13-14 sep 2024

Plåtkurs 2 - Lindesberg fre 13-14 sep 2024

Plåtformning 2

Typ: Fortsättningskurs
Övningar i: Stålplåt
Längd: två dagar
Börjar: 09.00
Slutar: 17.00
Max deltagare: 4
Min deltagare: 2-3

Ort: Lindesberg

Pris: 6300 Skr inkl

Lunch och fika ingår

Erbjudande från KNT
Du får 10% i rabatt på verktyg och maskiner för plåtbearbetning.

Mer om kursen


Behöver du boende?

Bo i Lindesberg

 

Kursen plåtformning steg 2 är en två dagar lång kurs som tar dig vidare i tekniker och arbetsmodeller för att kunna tillverka karossdelar och paneler i stål eller aluminium. Kursen passar alla som vill utvecklas vidare och vill ha mer övning men också komma längre i de så betydelsefulla tankemodellerna kring material, maskin och geometri.

Kursen är en utmärkt fortsättning på plåtformning steg 1 men kan också passa in om du på egen hand startat upp arbete med plåtformningsmaskiner.

Denna kurs är förlagd till plåtverkstaden hos KNT Hjul och Verktyg i Lindesberg.

Erbjudande från KNT - Hjul och Verktyg
När du går en kurs hos KNT i Lindesberg boostar dom dig med 10% rabatt på verktyg och maskiner för plåtbearbetning. Erbjudandet gäller för ett köptillfälle under de kommande 14 dagarna efter kursen.

Plåtformning steg 2 - innehåll

För att bättre beskriva innehållet kan vi dela upp kursens innehåll. Detta är delar som finns med redan i plåtformning steg 1. De utgör ett fundament som vi nu tränger djupare i.

  1. Maskinegenskaper som handlar verktygens konstruktion och utförande. Om hur plåten påverkas då den bearbetas.
  2. Formgeometri är i grunden rent teoretisk men vi gör den till en förklarings- och tankemodell som hjälper oss att förstå ytor och hur mycket de måste växa till och i vilken riktning för att en form ska bli möjligt.
  3. Materialkunskap handlar om metaller och hur de påverkas då vi bearbetar dem, plåtkvalitéer som är lättare att arbeta m.m.
  4. Form- och mätteknik är hantverket i hur man använder maskinerna och utnyttjar maskinegenskaper, med koppling till formgeometrin på olika sätt. Hur man mäter och har koll på formen under arbetets gång. Det finns alltid gränser för vad som kan göras men med kunskap om materialet tar man sig en bit till.

Under den praktiska övningen uppstår symtom av olika slag. Om vi kan tolka symtomen rätt och använda bra mätverktyg så kan korrigeringar göras i ett tidigare skede och arbetet går då fortare framåt.

Målet är att komplettera arbetsmodellen i plåtformning till att omfatta dubbelkrökta ytor som har avvikande radier beroende på riktning. En mycket viktig upptäckt under kursdagen är att plåten behöver växa till eller krympas i specifika riktningar. Exempelvis lär du dig göra riktad sträckning med engelskt hjul vilket är ett måste för att fullt ut kunna bestämma en ytas radier. Vi kommer in på former som i grunden är profilbaserade krökta ytor som till exempel en mc-skärm. Motsatsen är reverserad profilbaserad yta som kan betraktas som det omvända.

Plåtformning steg 2 - dag ett

Dag ett börjar i princip med att tillverka en MC-skärm. Vi skapar en skärm av äldre stil med hög profil. MC-skärm av det äldre slaget tillhör en av de elementära formobjekten som är bra som en utgångspunkt för att förstå flera andra formobjekt. Under denna övning länkar vi in geometrimodellen, maskinegenskaperna, mättekniken och materialegenskaperna till en slags helhet som blir en bas i att förstå många andra formobjekt.

Hela första dagen ägnas åt MC-skärmen men är samtidigt plattformsbyggande och blir till dörröppnare för fortsättningen.

Plåtformning steg 2 - dag två

Dag två erbjuder två alternativa scenarion eftersom behoven kan se lite olika ut.

Alt - 1 - Fortsatt övning i elementära formobjekt och kombinationer av dessa från handledare - där du arbetar vidare med elementära former som reverserad krökt yta och kombinationer av former som är vanligt för hjulhus, skärmkant, mc-tank, luftscoop o.s.v. Här finns också möjlighet att prova på aluminium som är snabbare i formprocessen.

Alt - 2 - Påbörja ett miniprojekt där du t.ex. tar med en skärm eller annan mindre del hemifrån. Du kan t.ex. göra en reparationspanel där du utnyttjar de tekniker och tankemodeller vi använde under dag ett. Exempel på vad tidigare deltagare gjort är:

  • Delar för att påbörja bygge av mc-tank, mc-skärm eller annan detalj på motorcykel. Om du har med mc-ram och hjul kan du jobba på ett verkligt skärmobjekt till den.
  • Reparationsplåtar till koffertlucka, dörr eller liknande som kan passa i ditt renoveringsprojekt. Om du har ett rostlagningsprojekt hemma kan du ta med något av det projektet för att forma mindre reparationspaneler.
  • Påbörja ett formarbete i aluminium för att ersätta en karossdel i glasfiber med en i aluminium.
  • Påbörja något formprojekt som har helt andra användningsområden, t.ex heminredning, möbler, design. Ha med dig lite mått och idéer så kan du påbörja något här.

Under kursdagarna kommer du också kunna arbeta med handverktyg som, sandsäck/äggklubba, hammare/mothåll.

Du har också i formarbetet använt formlinjaler och ytmodeller i papper vilket är effektiva sätt när spegelvända former ska skapas.

När kursen är över har du troligtvis med dig flera övningsobjekt med dig hem. Det viktigaste kursen vill förmedla är en helhet där vi kopplar samman maskinegenskaper, material och geometri i ett logiskt resonemang som på ett bra sätt kan vägleda i arbete med engelskt hjul, sick- och falsmaskin samt krymp- och sträckmaskin.

Under kursdagarna har vi troligtvis också berört saker som vi inte hinner öva på t.ex. sektionsindelning, användbara svetstekniker, alternativa formtekniker som "pneumatic rubberforming" hur man arbetar med plåtslagarhammare som penhammare, slagfil, pneumatisk mejselhammare o.s.v.

Läs mer om kursen plåtformning steg 2

 

Kursinformation

Startar 2024-09-13 9:00
Slutar 2024-09-14 17:00
Bokning öppen t.o.m. 2024-09-12 18:00
Möjlig att avboka fram till 2024-09-11 12:00
Antal platser 4
Registrerad 0
Tillgänglig plats 4
Pris Skr inkl. 6300,00
Plats för genomförande KNT Hjul och Verktyg i Lindesberg

Platskarta

We use cookies
Denna webbplats använder cookies. Du kan godkänna eller avböja cookies.