Kurskalender

Hitta kurdatum i kalendervy

Svetskurs 1 MIG/MAG - Mullsjö tis 27 aug

bild på övning med MIG/MAG-svets

Boka kursdag

Vill du ha ett eget kursdatum, gör en förfrågan.
Tel. 0722507270


Svetskurs steg 1 MIG/MAG
Mullsjö

Typ: Nybörjarkurs
Öva i: Stål/aluminium
Öva med: MIG/MAG/pulsMIG
Längd: en dag
Börjar: 09.00
Slutar: 17.00
Max deltagare: 2
Min deltagare: 1
Ort: Mullsjö

Pris: 3400 Skr inkl

Lunch och fika ingår

Behöver du övernattning?

Bo i Mullsjö

Undrar du över innehållet?

Läs mer om kursen


Kursdag i MIG/MAG- svetsning för nybörjare som är anpassad för dig som inte har några tidigare erfarenheter.

Svetskursens innehåll

Svetskursen passar alla som vill komma igång med ett grundläggande handlag i MIG/MAG- svetsning och som samtidigt vill få med ett förklarande teoretiskt innehåll. Kursen ger en bra uppfattning hur man använder MIG/MAG i materialtjocklekar från 1 mm upp mot 3-4 mm.

Utöver att rent praktiskt öva vill kursen förmedla en logisk tankemodell med sin bas i svetsfysiken. Syftet är att bygga en förklaringsmodell kring inverkan av svetsens strömmar, gasflöden, elektroners oxidbrytning, värmespridning, elektroners kantattraktion, bågspänning, induktans, trådmaning, tillsatsmaterial o.s.v. Det gör dig bättre utrustad inför utmaningarna på egen hand med symtom-orsak-verkan-åtgärd.

Med start i svetssäkerhet och personligt skydd går vi igenom svetsproceduren för MIG/MAG och du får därmed också en inblick i vad du bör göra innan ett svetsarbete eller projekt genomförs i din verkstad eller garage. Du blir också införstådd i att material som ska svetsas samman behöver anpassas, göras rena för att fogen ska bli snygg, stark och lättare att svetsa samman.

Svetsning och materialpåverkan

Objektet som svetsas i blir också påverkat av svetsningen i sig. Till exempel ändras formen men också hårdhet, sprödhet osv. Detta blir tydligt då vi går in på vad som faktiskt händer under och efter svetsningen. Metaller skiljer sig åt i hur mycket påverkade de blir och vilka möjligheter som står till buds för att minska påverkan.

Om vi bryter ned kursen delar blir det så här:

  1. Maskinkunskap - det vill säga hur svetsmaskiner för MIG/MAG är tänkta att användas och fungerar. Grundläggande inställningar och justeringar för god funktion.
  2. Svetsfysiken - är en bas som kan förklara varför vissa problem kan uppstå och vilka symtom de är kopplade till. Med paralleller till andra mer kända fysikaliska fenomen blir det lättare att förstå.
  3. Svetshandlaget - helt enkelt arbetet och olika sätt att hantera det praktiska svetsarbetet, olika sätt att hålla och hantera maskin och material som underlättar i svetsarbetet.
  4. Metallkännedom - handlar om hur metallen påverkas av uppvärmning/avsvalning. Legeringsämnen som exempelvis kol kan ge hög inverkan på svetsfogar i stål.
  5. Deformation och geometri som i detta fall handlar om hur svetsning kan förändra formen på det som svetsas. Olika strategier och hur svetsfog och uppvärmning kan användas för att påverka formen.

Under kursdagen kan du välja att svetsa i stål och/eller aluminium med materialtjocklekar från 1-4 mm. Det går bra att ha med eget material som inte finns på kursen som exempelvis rostfritt stål.

Övningar och svetsmaskiner

Vad passar dig bäst?

Öva med egen svets - kan vara en möjlighet om du vill lära känna den svets du kanske redan har. Du kan också ha med den för en funktionskontroll.

Öva med kursens svetsmaskiner - passar bra om du inte redan har svetsmaskin. Här finns både äldre och moderna utföranden av svetsmaskiner men också nya digitalt styrda invertersvetsar som också har inställningar för pulsMIG.

Svetning med pulsMIG är särskilt intressant för arbeten i aluminium. MIG/MAG- svetsar som också har funktioner för pulsMIG finns numer i prisklasser för hobbyanvändare. Funktioner med pulsMIG har en pulserande strömteknik som ger inget eller nästan inget svetssprut. Det gör att inget sliparbete behövs för att avlägsna glödfragment som bränner fast vid sidan av svetssmältan.

Kursdagens struktur

Först av allt resonerar vi oss fram till vad ditt mål med kursen är, om och hur innehållet kan optimeras för dig.

Kursinnehållet fortsätter sedan med förevisning uppblandat med teoretisk introduktion. Vi går igenom svetsmaskinens inställningar, när och varför de kan behövas i vissa situationer. Vi går igenom en ordning för hur man gör en grundinställning på en svets. Vanliga fel som kan bero på felaktigt handhavande, felaktiga inställningar eller förslitna delar i svetsmaskinen.

Du får exempel och resonemang för att även kunna förstå hur svetsdeformation uppkommer och hur man kan hålla den nere.

Målet är att halva dagen blir övningstid där vi tillsammans analyserar resultat och möjliga förändringar för att påverka resultatet.

Kursdagen börjar kl 09.00 och håller på till ca 17.00 med avbrott för fika och lunch.

Ditt övningsmaterial tar du med dig hem och kanske har du svetsat samman något att visa upp.

Kursinformation

Startar 2024-08-27 9:00
Slutar 2024-08-27 17:00
Bokning öppen t.o.m. 2024-08-26 18:00
Möjlig att avboka fram till 2024-08-25 12:00
Antal platser 2
Registrerad 0
Tillgänglig plats 2
Pris Skr inkl. 3400,00
Bra att veta Egen svets kan tas med
Plats för genomförande Lindes Garage

Platskarta

We use cookies
Denna webbplats använder cookies. Du kan godkänna eller avböja cookies.