Svetskurs 2 bilplåt - Mullsjö tor 19 okt 2023

Svetskurs 2 bilplåt - Mullsjö tor 19 okt 2023

Svetskurs steg 2

Fokus: bilpåt, rostrep
Typ: Forts.

Längd: en dag
Börjar: 09.00
Slutar: 17.00

Max deltagare: 2
Min deltagare: 1
Ort: Mullsjö

Pris: 3200 Skr inkl

Lunch och fika ingår

Mer om kursen


Behöver du boende?

Bo i Mullsjö

 

Detta är en svetskurs för med fokus på svetsarbeten i karosseriplåt av stål med tjocklek upp mot 1 mm. Målet är att lära ut hur man passar in, svetsar och efterbearbetar karosseriplåt då reparationer görs i fordonskarosser. Kursen passar bra som en fortsättning på svetskurs 1 eller om du har någon tidigare erfarenhet med MIG/MAG eller TIG.

Svetsa i tunna material

Under kursdagen lär du dig svetstekniker med MIG/MAG-svets eller TIG-svets som är anpassade för att ge fina resultat i tunna material. En av utmaningarna med svetsning i tunna material är att motverka krympdeformation. Detta är en bieffekt som egentligen finns i all svetsning men som gör sig särskilt påmind ju tunnare svetsgodset är.

Svetsning med fokus på rätt form

Förutsättningen för fina karosserijobb börjar redan då gammal plåt ska tas bort. Ytors krökning bör mätas upp innan nya paneler eller lagningsbitar passas in. Vidare så bör plåtdelarnas kanter vara så jämna och likformiga som möjligt innan svetsningen påbörjas.

Svetsarbete i tunn plåt underlättas av en mängd små men enkla delmoment med mätning, anpassning, val av svetsteknik, val av slipmaskiner, arbete med hammare och mothåll och så vidare.

Kursen sätter fokus just på de delar i karosseriarbetet som har att göra med kontroll av ytors krökning, inpassning före svetsning samt efterbearbetning. Detta får du stor användning av oavsett om du tillverkar delar själv eller renoverar med färdiga reparationsplåtar/ekonomiplåtar.

Typiska delmoment i rostlagning

  1. Mät upp ytor - betyder att man tar reda på vilken krökning en yta har och hur stor den är innan gammal plåt tas bort. Detta är bra att veta längre fram vid efterbearbetningen.
  2. Kapa bort - d.v.s. rostig plåt tas bort genom att kapa, såga eller skära ut det rostskadade partiet.
  3. Enkel formning av reparationsplåt - då man själv ofta klipper till mindre lagningsbitar som behöver få enkel grundläggande form. Eller så finns färdig fabrikstillverkad reparationsplåt.
  4. Inpassning i kaross - innebär att reparationsplåt ska passas in där man tidigare kapat bort rostskadad plåt. Här är det bra med effektiva och precisa metoder för inpassningar. Med rätt verktyg blir inpassningen också lättare. En bra inpassning gör svetsningen betydligt enklare med mindre deformation i nästa steg.
  5. Välj svetsmetod, TIG eller MIG/MAG - och utifrån det metodiskt svetsa reparationsbiten på bästa sätt. Du ställer in svetsens karaktär endera för minsta deformation eller för maximal formbarhet beroende på hur åtkomliga ytorna är för efterbearbetning.
  6. Efterbearbetning - betyder att färdig svetsfog och intilliggande plåtytor efterbearbetas så att plåtytorna får så korrekt form som möjligt. Arbete med olika fil- och slipmaskiner, karosserihammare, karosserifil, slagfil och mothåll är vanligt. Under efterbearbetningen används mätningarna på ytans krökning från steg 1.
  7. Krymparbete med svets förekommer till viss del i efterbearbetningen och är rent allmänt en bra kunskap för att korrigera formförändringar.

Kursdagens genomförande

Kursdagen börjar med förevisning och resonemang om hur plåt reagerar och påverkas av svetsning. Vilka scenarion som man ställs inför beroende på om ytor är stängda (till exempel en tröskellåda) eller öppna med full åtkomlighet. Vi resonerar öppet om en mängd olika hjälpmedel som erfarenhetsmässigt ger förutsättning i att få precision i arbetet på ett tidseffektivt sätt.

Du väljer själv viken svetsmetod (MIG/MAG eller TIG eller båda) som ska användas beroende på vad du har tillgång till eller vill lära dig. Det går även bra att ha med egen svets för att lära sig arbeta med en svetsmaskin man redan har.

Under dagen övar du på att ersätta en del av den yta som finns i övningsplåten. Ytan på övningsplåten är krökt som på en karossyta och du får göra alla momenten från att mäta upp ytans krökning hela vägen fram till färdig helsvets med avslipning och efterföljande handbearbetning. Målet är att formen blir samma som när du började vilket du har full kontroll över genom de formlinjaler du tillverkar i början.

Bilder från tidigare kursgenomförande

Kursinformation

Startar 2023-10-19 9:00
Slutar 2023-10-19 17:00
Antal platser 2
Registrerad 0
Tillgänglig plats 2
Bokning öppen t.o.m. 2023-10-18 18:00
Möjlig att avboka fram till 2023-10-17 12:00
Pris Skr inkl. 3200,00
Bra att veta Egen svets kan tas med
Plats för genomförande Lindes Garage

Platskarta

We use cookies
Denna webbplats använder cookies. Du kan godkänna eller avböja cookies.