Kurser

Svetskurs steg 1

Svetskurs för nybörjare med övning i TIG- och MIG/MAG- svetsning i stål och aluminium. Inga förkunskaper krävs.

Svetskurs steg 1
Mullsjö

Nybörjarkurs
MIG/MAG och TIG
Längd: en dag
Börjar: 09.00
Slutar: 17.00
Max deltagare: 2
Min deltagare: 1
Pris: 2500 Skr. inkl. moms

Bo i Mullsjö


Boka kurs eller ställ en fråga:
0722507270

Svetskursen passar alla som vill komma igång med svetsning med teknikerna MIG/MAG-svetsning och TIG-svetsning. Dessa svetsmetoder har blivit populära därför att de är allsidiga samtidigt som svetsmaskiner finns i flera prisklasser.

Ska jag välja MIG/MAG eller TIG?

Det finns generella rekommendationer i valet mellan TIG och MIG/MAG. Men det säger inget om vilken av dem du kommer att uppskatta och gilla bäst. Det handlag och känsla man får för ett hantverk är alltid lite personligt.

Generellt är MIG/MAG den svetsmetod som de flesta börjar med. Den är generellt bra på att göra svetsfogar i stål från 0,5 mm. och uppåt och är förmodligen fortfarande den snabbaste svetsmetoden. MAG-svetsning konkurreras ibland ut av TIG-svetsen då det blir fråga om dekorativa, minimalistiska svetsfogar eller vid mer specifika krav på svetsfogens utförande eller säkerhet.

På denna kursen kan du välja en eller båda metoderna. Det gör att du sen kan välja det som stämmer bäst utifrån dina projekt men också den känsla du får för respektive svetsmetod.

Lära sig svetsa med MIG/MAG

MIG/MAG-svetsen är ofta den första typen av svets man investerar i. Den fungerar utmärkt i stål från 0,7 m.m. och uppåt. Strömbehovet är 30-40 amper/millimeter. Den är lätt att komma igång med och smidigheten ligger i att hela svetsprocessen finns i en hand varav den andra är ledig för support och stöd.

Lite enkelt uttryckt så blir det möjligt att hålla ett metallstycke mot ett annat och sedan fästa fast dessa.

Lära sig svetsa med TIG

TIG-svetsen kräver lite mer av svetsaren men kan å andra sidan svetsa i "nästan" alla metaller samt göra minimalistiska starka och snygga fogar. Man hanterar svetsprocessen alltid med båda händerna då tillsatsmaterial krävs men ibland tillåter konstruktioner att fogen enbart kan smältas ihop.

Det är korta avstånd mellan svetssmälta och elektrod som ger svetsaren utmaningen i ett mer finmotoriskt arbete. En stor utmaning är att vara nog stadig på handen så elektroden inte doppas i smältan och blir förorenad.

TIG-svetsning tar längre tid att lära sig då det liknar simultanbehovet som man måste ha vid till exempel bilkörning. Svetsmetoden uppfattas ofta som trevlig att arbeta med eftersom svetsfogens utseende kan påverkas i så stor grad. Det beror på att svetsningen går långsammare med TIG, och att mängden tillsatt material kan varieras från inget alls till mycket. Den långsammare svetshastigheten gör det också möjligt att göra korrigeringar under pågående svetsarbete.

Kurs i svetsning

Med en kurs i svetsning får du grundläggande kunskap om svetsfysikens grunder och kan ställa in och kontrollera grundinställning för: svetsström, svetsgas och elektrod/tillsatsmaterial. Du lär dig olika felsymtom och vad de beror på och vad som skiljer sig mellan olika metaller. Du kommer att förstå inverkan av strömmens riktning, elektrisk fältpåverkan, kantattraktion och oxidbrytnin.

Du får också en inblick i svetsteknikens påverkan nummer ett: krympdeformation. Det är förmodligen den mest påtagliga inverkan som förekommer vid svetsning. Du kommer att lära dig hur och varför krympdeformation uppkommer och hur den kan begränsas men också vad den kan ge lösningar på.

Vid svetsning i stål kommer vi också in på hur kolet påverkar stålets hårdhet/seghet. Hur du kan påverka att en svetsfog blir mjuk eller hård kan få stor betydelse för hållbarheten över tid.

Kursen vill koppla ihop övning med underliggande egenskaper för material och svetsprocess.

Öva på svetsning

Större delen av övningarna hålls i tunnplåt eller profilmaterial. Det betyder att svetsövningar i stål gör i material 1-2 millimeter. Övning i aluminium gör i aluminiumplåt 1,5 mm.

Under dagen har du möjlighet att prova flera modeller av svetsar.

Vill du öva med egen svetsmaskin?

Det går också bra att ha med egen svets om du specifikt vill lära dig använda den. Har du egna skrotbitar i till exempel rostfritt så kan du ha med det.

Svetskursens struktur

Dagen börja med förevisning av svetsars funktioner kopplade till svetsfysik. Fokus ligger på att bygga en grundläggande tankemodell för hur svetsmaskiner ställs in och hur detta kan påverka svetsresultatet. Vi går i praktiken igenom alla rattar och egenskaper på svetsen. Resonerar om elektroner, strömriktning och hur oxidbrytning fungerar.

Halva tiden av dagen är egen svetsövning där vi fortsätter att diskutera ditt resultat, symtom vilka inställningar du haft och så vidare.

Under svetskursen går vi igenom

  • hur du ställer in en svets med olika typer av strömmar och gasflöden.
  • vilka gaser, gasblandningar och gasflöden som du kan använda dig av, samt hur du ställer in och kontrollmäter dessa.
  • val av TIG-elektroder och svetstråd.
  • symtom du ska ha uppsikt över och vad du ska fokusera på då du svetsar.
  • hur en svetsfog kan påverka materialet du arbetar i som sprödhet/seghet, deformation, oxidation och rostbenägenhet m.m.
  • för- och nackdelar med resp. svetsmetod och typ av svetsmaskin.
  • personlig skyddsutrustning och risker med svetsarbete.
  • strategi i svetsarbetet för att minimera påverkan av deformation och krympspänningar.
  • hur man kan använda svetsen som krympverktyg.

Summering av svetskursen:

När dagen är över tror vi att du har en grundläggande modell om svetsning med koppling till svetsfysiken, materialet du övat i och vanliga symtom. Allt sammantaget blir till en logik som kan förklara orsak/ verkan/ korrigering. Med den kan du jobba vidare och bli allt mer fingerfärdig med svetsning.

Kursen pågår mellan 09.30 - 17.00

Innan kursen startar ca 09.00 - 09.30 har vi lite "kurssnack" och du blir bjuden på fika.

Pris inkl moms per deltagare: 2500:-

Plats: Lindes Garage i Mullsjö

Frågor om kursen och bokning ring 0722507270

Kursdatum

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se

Repetera kursernas innehåll på garagesupport.se