På denna webbplats används cookies som vi lagrar på din dator för att förstå hur webbplatsen fungerar.

*

Lindes Garage - Classic Auto Restore

Kurser i svetsning och plåtformning

 

Kurs i plåtformning
Delta på kurs i plåtformning hos Lindes Garage i Mullsjö
Kursinnehållet är ett förslag och kan anpassas enligt önskemål.
Kursens längd: 1 dag eller enligt överenskommelse
Priset varierar med antal deltagare.
Deltagare: 1-3 personer.
Pris dag/dlt:
Enskild deltagare - 2500:-
2-3 deltagare - 1900:-
Bokning/ info 0722507270

 

extern stödguid kan användas när desigveck ska läggas in på en yta

Gå kurs hos Lindes Garage i Mullsjö och få ett personligt och anpassat innehåll eller enligt förslag och innehåll här. Med en kurs av Lindes Garage kan du även få instruktion och övning för att lära dig egna maskiner och verktyg.

Detta är kursen för dig som har bestämt dig för att lära dig mer om plåtformning och är en naturlig fortsättning på nybörjarkursen i plåtformning.

Kursen passar dig som vill har mer tid vid maskinerna engelskt hjul, krymp- och sträck och sick- och fals.

Övningarna hålls i en sammanhållen struktur för att ge maximalt utbyte men du kan få ha egna mål med dagen. Du får ökad insikt och förståelse i arbete med elementära former och kombinationer av dessa. Till hjälp i formarbetet lär du dig mer om att utnyttja maskinernas specifika egenskaper.

Till dig som har gått kursen för nybörjare så kommer du att känna igen moment som vi då bara han att visa eller prata om. Givetvis har du stor glädje av det grundläggande handlag som du fick på nybörjarkursen som du nu kan bygga vidare på. Har du hunnit öva på egen hand är det en fördel för dig men inget krav för att få gå kursen.

Har du erfarenheter på annat sätt av t.ex. engelskt hjul kan du såklart boka denna kursen direkt. Det som är bra är att du har kommit igång med den "omvända styrlogiken" för att tillgodogöra dig innehållet men det är inget krav för att gå.

Innehåll - plåtformning steg 2

Kursens upplägg bygger på att arbeta med elementära grundformer av olika slag som kräver ett varierande angreppssätt och teknik. Man får helt enkelt mer i detalj fundera på vad som faktiskt händer eller ”ska hända” med plåtens ytor för att få en viss form och i det läget bättre utnyttja maskinernas mer specifika egenskaper. Om man kan säga att du "kör" med engelska hjulet så kommer du att få lär dig hur du ska lägga upp din rutt utifrån hur ytorna ska formas. Vi kommer in på former där ytans krökning inte längre är symmetrisk och du lär dig åt vilket håll du ska sträcka materialet och vilka rullar och körsystem som passar bäst i engelska hjulet.

En hel del vikt läggs vid att använda enkla och pedagogiska metoder för att på egen hand kunna mäta och visualisera arbetet från två dimensioner till tre. Man skulle kunna säga att man tränas till att tänka i hur ytor i två dimensioner förbrukas, respektive blir överflödiga då de sveps över ett 3D-objekt. Detta får du användning av då du arbetar på egen hand efter kursen.

Repetera grunderna i plåtformning

Tanken är att man ska kunna komma även om man känner sig lite "ringrostig" i plåtformning. Under första halvan av dag 1 kommer vi att kort repeterar grundmodellen från nybörjarkursen för att ha den som en modell att bygga vidare på. En viktig del du har med dig från nybörjarkursen är t.ex. handlaget i den omvända styrlogiken med engelska hjulet. Första övningen blir att snabbt bli "varm i kläderna" igen och återhämta denna styrkänsla med engelska hjulet.

Exempel på övningsobjekt är t.ex. mc-skärm, scoop/luftintag, hjulhus, mc-tankdelar eller andra egna förslag.

Verktyg för plåtformning

Krymp- och sträckmaskinerna kan göra mer än bara bearbeta smala kantytor. Man kan böja av bredare ytor upp till det arbetsdjup som maskinen har, men det kräver i sin tur en mer planerad arbetsmetod. Krymp- och sträckmaskin fungerar utmärkt för en mängd former och delområden på t.ex. mc-skärmar, mc-tankar, hjulhus och reservhjulsbaljor och mycket annat. Under kursen övar du på plåtformning där du lär dig vilka områden som lämpar sig bäst för krymp- och sträckmaskin, engelskt hjul eller kombinationer av dessa.

Materialsträckning och förflyttning av plåtytor

Vi har tidigare sett att krymp- och sträckmaskinerna är ett bra team tillsammans med sickmaskinen. Ett bra exempel är när vi viker en plåtkant utmed en krökt linje, så har vi sett att materialet måste ytförändras och vi har i dessa sammanhang använt begreppet "tårtmodellen".  När vi gör profileringar och förstyvningar så skapar det materialförflyttning. Eftersom detta kan orsaka deformation så måste ytor i den omedelbara närheten anpassas. Detta får vi också bekanta oss med under kursen.

Mäta plåtytor och form

När vi formar delar som ska likna en originalform blir det nödvändigt att använda olika typer av mallar. Detta är en viktig del i att göra "originallika" former men också då man vill upprepa former eller spegla former från höger till vänster.

Formmall för plåt

En ytas krökning kan vi kopiera och mäta med formguider eller formmallar som säger hur ytan kröker och böjer av.  Kanske har du bara mycket kort hunnit testa och upptäcka grundprincipen i nybörjarkursen. Nu fortsätter vi med formning där formmallar blir helt nödvändiga.

Ytmall för plåt

Förutom att ha kontroll på en ytas krökning så måste vi ha kontroll på ytornas storlek. Det blir en framgångsrik utgångspunkt när vi klipper till råmaterialet från början men också under den fortsatta formningen. Att arbeta med förstora plåtytor ökar arbetsbördan väsentligt. Ytmallen hjälper också till att visualisera vad som ska göras och i vilken omfattning och även i vilken riktning plåten ska sträckas. Det ger i förlängning också hjälp med hur ytor kan segmenteras, d.v.s. delas in i mindre partier för att underlätta större formarbeten.

Inverterade plåtytor

På kursen för nybörjare arbetade vi med ytor som böjde av åt samma riktning i x- respektive y-led. Vi kommer kort att bekanta oss med hur man skapar det motsatta, d.v.s. ytor som böjer av åt motsatta håll. I vissa sammanhang så benämns detta som inverterade ytor.

Trådinläggning

På äldre fordon förekommer trådinläggning i t.ex. skärmkanter och detta kan man välja att göra på något av övningsobjekten, t.ex. på mc-skärm.

Summering av kursen Plåtformning steg 2:

När kursen är över tror vi att du har med dig några saker du har tillverkat själv men också en tydligare arbetsmodell i hur ett antal grundläggande basformer skapas. Du kan också några metoder för att på egen hand visualisera och analysera en form du vill skapa och lättare utnyttja engelska hjulets kapacitet för att sträcka i bestämda riktningar.

Gå kurs hos Lindes Garage i Mullsjö och få ett personligt och anpassat innehåll eller enligt förslag och innehåll här. Med en kurs av Lindes Garage kan du även få instruktion och övning för att lära dig egna maskiner och verktyg.

Kursen erbjöds 2011-2018 i samarbete med Verktygsboden

 


Lindes Garage - för dig som vill meka och renovera