På denna webbplats används cookies som vi lagrar på din dator för att förstå hur webbplatsen fungerar.

*

Lindes Garage - Classic Auto Restore

Kurser i svetsning och plåtformning

Svetsa i karosseri
Delta på kurs i svetskurs hos Lindes Garage i Mullsjö
Kursinnehållet är ett förslag och kan anpassas enligt önskemål.
Kursens längd: 1 dag eller enligt överenskommelse
Priset varierar med antal deltagare.
Deltagare: 1-3 personer.
Pris dag/dlt:
Enskild deltagare - 2500:-
2-3 deltagare - 1900:-
Bokning/ info 0722507270

 

 

Gå kurs hos Lindes Garage i Mullsjö och få ett personligt och anpassat innehåll eller enligt förslag och innehåll här. Med en kurs av Lindes Garage kan du även få instruktion och övning för att lära dig egna maskiner och verktyg.

Detta är en kursdag för dig som vill renovera karosser och som vill lära mer om svetsning och formning av tunnplåt. Du vill t.ex. laga rostskador eller göra andra modifikationer i tunnplåt. Kursdagen innehåller lika mycket svetsning som plåtbearbetning och fungerar bra för alla som har någon tidigare svetskunskap.

I den här kursen övar du på moment som gör det lättare att laga, passa in och svetsa ny plåt på plats i en kaross. Detta är typiska moment när man lagar rost i en kaross eller bygger om och modifierar.

Det handlar inte om att enbart kunna svetsa utan att också lära sig att arbeta med slip- kap- fil- och klippmaskiner för att anpassa lagningsbitar. Här blir det viktigt att också arbeta med plåtformning som ett efterarbete på den färdig svetsfogen. Då används olika typer av hammare och mothåll. Vidare finns också slagverktyg i form av filar och liknande som du lär dig använda och förstå.

Laga rost

Vid rostlagning är det vanligt att mindre bitar med ny plåt ska svetsas på plats. En av utmaningarna i rostlagning är att svetsa med minimal deformation och att efterbearbeta svetsfogen för att återställa plåtytan så att ursprunglig form fås tillbaka. Du lär dig hur viktigt det är med inpassning och vad som kan snabba upp det arbetet. Lite översiktligt får du en arbetsmodell som gör att mängden spackel kan hållas ner och totalt sett ökar detta kvalitén på ditt arbetet.

Kursen sätter fokus just på de delar i karosseriarbetet som har att göra med kontroll av ytors krökning, inpassning före svetsning samt efterbearbetning. Detta får du stor användning av oavsett om du tillverkar delar själv eller renoverar med färdiga reparationsplåtar/ekonomiplåtar.

Typiska delmoment i rostlagning

  1. Mät upp ytor - betyder att man tar reda på vilken krökning en yta har och hur stor den är innan gammal plåt tas bort. Detta är bra att veta längre fram vid efterbearbetningen.
  2. Kapa bort - d.v.s. gammal rost tas bort genom att kapa, såga eller skära ut det rostskadade partiet.
  3. Enkel formning av reparationsplåt - då man själv ofta klipper till mindre lagningsbitar som behöver få enkel grundläggande form eller så finns färdig fabrikstillverkad reparationsplåt.
  4. Inpassning i kaross - innebär att reparationsplåt ska passas in där man tidigare kapat bort rostskadad plåt. Här är det bra med effektiva och precisa metoder för inpassningar. Med rätt verktyg blir inpassningen också lättare. En bra inpassning gör svetsningen betydligt enklare med mindre deformation i nästa steg.
  5. Välj svetsmetod, TIG eller MIG/MAG - och utifrån det metodiskt svetsa reparationsbiten på bästa sätt för att minska risken att plåten slår sig, då kan mängden spackel hållas nere.
  6. Efterbearbetning - betyder att färdig svetsfog och intilliggande plåtytor efterbearbetas så att plåtytorna får så korrekt form som möjligt. Arbete med olika fil- och slipmaskiner, karosserihammare, karosserifil och mothåll är vanligt. Under efterbearbetningen används mätningarna på ytans krökning från steg 1.

När alla moment är klara är målet att vi ska ha lagat i med ny frisk plåt och samtidigt ha så korrekt form som möjligt på karosseriytan.
De 6 momenten har sammantaget stor betydelse för slutresultatet. Om mängden spackel kan hållas nere ökar livslängden och kvalitén på det utförda arbetet. Risken är annars att lagret med spackel sakta sjunker ihop och den lackade ytan blir ojämn efter några år.

Kursdagen - öva på karosserireparation

Under kursdagen görs övningar på förpreparerade plåtar ca. 50x50 cm som är svagt buktiga. Du lär dig skillnaden mellan "stumfog" och "överlapsfog", vilka verktyg som du behöver och hur du använder dem. De 6 momenten du övar på är användbara i flera typer av karosseriarbeten, både när man använder färdiga reparationsplåtar och med reparationsbitar du tillverkar själv. Det är också användbart om du vill bygga hela karosser med egentillverkade karossektioner då dessa ska svetsas samman.

När kursen är över har du en bra modell att arbeta efter och blir bättre rustad för att komma igång med reparationer och rostlagningar i karosser. Du vet vilka moment som är särskilt avgörande och har fått prova utvalda verktyg som underlättar och snabbar upp ditt arbete.

När dagen är över tror vi att du har med dig någon sak du har svetsat ihop själv.

 


Lindes Garage - för dig som vill meka och renovera