Lackering

Arbeta med lackering

En bra lack kräver både planering och en del utrustning samt en avvägning av produkter och lackkemi som måste passa ihop. Är du lite av en fixare så kan det gå att åstadkomma en hel del i ett vanligt garage. Någon typ av ventilation med filtrerad till-luft brukar vara framgångsrikt. Med lite finurlighet så går detta att lösa och det behöver bli så dyrt.

Personligt skydd

Se till att du skyddar dig, skydd som overall, luva, kolfiltermask och handskar är nädvändigt eftersom lösningsmedel är skadligt.

Att lacka utan en bra kolfiltermask utrustad med rätt typ av gasfilter är rent direkt hälsovådligt. Se till att ha fräscht kolfilter efter som de kan ta upp föroreningar och bli "mättade" då de lagras med fri tillgång till luft. Hur mycket man ska skydda sig för en "hobbylackering" går alltid att diskutera men det som är nämnt här bör nog vara ett absolut minimum. Om tillgång till friskluftsmask finns så tänk på att den måste kopplas via ett reningsfilter till kompressorn bestående av partikelfilter och kolfilter (vanligtvis 2-3 burkar som sitter i serie). Kompressorluft är inte nog ren för att andas in direkt, den innehåller t.ex. olja.

När det gäller lacker så är epoxi och polyuretan sådana man ska vara extra försiktiga. Lacker kan också avge skadliga ämnen i form av damm då de slipas eller ångor då de hettas upp, t.ex. vid svetsning eller färgskrapning med värmepistol.

Du behöver även andningsskydd vid användning av vattenbaserade lacker. Då är inte problemet lösningsmedlet som är vatten utan färgpartiklar och tillsatser för att t.ex. färgen inte ska mögla.

 

Bort med rost

Innan någon typ av grund kan läggas så måste ett bra fäste för grunden skapas. Det innebär som minst att man får matta ner gammal lack och ibland också att man slipar ner till ren metall.  Det är också viktigt att göra rent lacken innan från silikoner och andra rester från vax m.m.

Har du därför lagt ner en massa timmar på rostlagning så tulla inte på underarbetet om du vill att det ska hålla.

Varför ska man slipa plåtrent?

Blanda spackelt väl innan du tar i burken eftersom innehållet delar upp sig vid lagring.Det är inte så att alla ytor alltid måste bli helt plåtrena, men det kan finnas osäkerheter i vissa mer utsatta partier. Generellt är det svårt att alltid veta vilka spackel och lacktyper som använts på bilen tidigare. Detta gör lackprojektets resultat lite osäkert. Man kan t.ex. får resningar då gammal färg inte är av tvåkomponenttyp med härdare. Gamla spackellager kan ge blåsbildning o.s.v. Är det gamla underarbetet riktigt gjort? Det kan vara svårt att avgöra. Troligtvis får riktningsarbete göras ändå och ibland är det bättre att göra ett nytt underarbete direkt från ren plåt än på gammal lack.

Spackla och rikta upp ytan

OLäg på spackel på blandarblock som du lägger på våg och läs av mängden. Då blir det lätt att tillsätta rätt mängd härdare som givetvis också den ska blandas in ordentligtm det finns behov av att lägga på tjockare lager av plast för att få karosslinjerna att stämma så bör dessa partier stå och åldras innan slipningen görs. Det låter inte helt klokt men låt säga att du behöver mer än 3 m.m. spackel, kanske upp mot 5-8 m.m. Då behöver dessa lager få härda till och stå vilande, gärna flera veckor innan de slipas för att sedan grundas.

Spackel har en tendens att sjunka ihop den första tiden. Den framslipade perfekt ytan är därför inte helt beständig på arbeten som forceras fram. Det kommer man ifrån om man låter spacklade ytor stå i veckor eller till och med i månader. Här är det alltså en fördel om underarbetet får ta tid.

Grundfärg

Epoxi som bas i grundfärg är ett bra val på veteranbilar och liknande. Bra vidhäftning, bra täthet mot fukt och ofta med rosthämmande tillsatserFör att få maximalt fäste så användes tidigare "etsande grundfärg" som vanligtvis är tvåkomponents färg, d.v.s. det är två saker du blandar samman innan du sprutar den. Det kan vara någon typ av syraliknande komponent som kemiskt gör metallen mer "vidhäftbar". Vidare innehåller grundfärger komponenter som gör att den dämpar rostangrepp.

Grundfärg med epoxi används också nu mer och har fördelen av att vara en relativt tät färg som stänger ute syre och luftburen fukt. Epoxi används också för att kapsla in lager av spackel så att de blir stabila.

Vissa typer av grundfärg t.ex."Zinkromat" eller "Blymönja" är inte etsande utan poängen är i stället att man manipulerar den elektrolytiska spänningskedjan för att minska rostangreppen. Blymönja går i princip inte att köpa längre då bly inte får användas i färg längre.

Rak i plåten

Sliprepor som är kvar i underlaget ger en ojämn yta och påverkar reflektionen. Rak i plåten brukar vara förknippat med hög ytnoggrannhet. Ganska ofta är det nödvändigt att lägga någon typ av riktlager t.ex. ett lager polyesterspackel som handspacklas på större ojämnheter. Där efter sprutas ett mer eller mindre tunt sprutspackellager eller en s.k. "filler". Mellan varje lager som läggs på så är målet att jämna ut avvikelser i plåtens yta som annars kan ge avvikande reflexer i den spegelblanka lacken. Ska topplacken vara blank svart så måste man vara extremt noggrann eftersom blank svart producerar extremt bra spegelreflexer.

Innan underarbetet kan anses vara avslutat så gäller också att få bort alla grova sliprepor som skapats då man riktat ytan. Det är en procedur i sig och det är viktigt att man får bort dessa innan topplacken läggs. Underarbetet avslutas ibland med att lägga en färganpassad grund för att underlätta färgtäckningen i topplacken.

Professionella lackprodukter, akryl, polyuretan m.m

Kratrar där färgen trängs bort, ibland kallat "silikonfläckar". Beror ofta på rester av rengöringsmedel, vaxrester m.m.Ska du lacka med professionella lackprodukter för bilar så är det viktigt att använda grundkomponenter från samma segment. Ofta så har dessa lackprodukter starkare lösningsmedel och det kan ställa till det rejält. Givetvis kan man göra småskaliga prov innan man gör det stora jobbet för att säkerställa om det man har funkar tillsammans men säkrast är att använda komponenter ur samma lacksystem. I princip kan man inte testa långtidsegenskaper eller marginella skillnader inför ett lackprojekt, bara de största mest besynnerliga misstagen kan upptäckas. Lägger du ner mycket arbete, köp produkter från samma leverantör och produktsegment för att säkerställa kvalitén.

Om man inte använder professionella produkter för billacker så är det kanske fråga om lacker som lättare kan skadas eller lösas upp av avfettning. T.ex. så är bättringsfärg på sprayburk oftast känslig för lösningsmedel. Man kan alltså inte räkna med att sådan lack står sig lika bra då lacken ska grovrengöras från t.ex. vägsalt. Det finns dock färgbutiker som kan blanda bättringsfärg med härdare i sprayburk, men den måste användas inom 4-10 timmar innan den härdar i sprayburken.

Lägg på topplacken

Mörka kulörer avslöjar mer än ljusa kulörer om ytans beskaffenhet. Här en yta som inte inte flutit ut helt.Nu vill vi att det blir blankt utan apelsinskal och "rinnsymtom". Rätt viskositet, rätt temperatur, rätt lufttryck och rätt färgmatning i pistolen och till sist rätt mängd på objektet med rätt avdunstningstid mellan lagren. Det är mycket timeing för att det ska bli bra. Här är ofta erfarenhet dyrköpt men givetvis möjlig att lära och utföra på hobbybas. Lack är relativt dyrt och när man gör de större felen så kostar det både tid och ny lack.

Klarlack

Vill du ha extra glans så lägg på en klarlack överst. Den ger lacken ett extra tätt skydd och du har en mer tålig lack. Klarlack ger också mer lyster eftersom den fångar upp ljuset och leder ljuset i klarlackslagret, ungefär som i en glasskiva som målas på baksidan. Med klarlack så får man också en mer polerbar yta.

Damm och apelsinskal i lacken

Våtslip och polering är till för de som vill ytterligare förbättra ett lackeringsresultat. Arbetet är inte så svårt men kräver lite tålamod. Resultatet är ofta förbluffande och ingen skulle gissa att arbetet är gjort i ett hobbygarage.

Slipning och polering tar bort alla ojämnheter som kommit till genom ojämn färgpåläggning. Man måste dock se till att det finns ett visst färglager att slipa i så att inte lacken går hål på vid slipningen. Om man kalkylerar med en omgång klarlack på toppen så finns utmärkta möjligheter att få ett fint resultat vid polering.

Ångblåsor

En fallgrop är dock att man får på för tjocka lager med färg, så tjocka så lösningsmedel blir inkapslat. Då kan de bildas gasblåsor inuti lagren av färg. Detta blir ett problem när man våtslipar för att komma ner en bit i lacken. Målet med slipningen är ju att få bort all ojämnhet som apelsinstrukturer damm o.s.v. Men där nere kan det alltså ha bildats gasblåsor.

Lösningen är att inte "vräka" på med färg utan lägga i normala lager med normal tid i mellantorkning. Det spelar också roll vilken temperatur man har på färgen i färgsprutan, i luften, på ytan som målas. Där till kommer luftens temperatur in i färgsprutan samt inställningen på färgmängd och spruttryck.

En vanlig problemsituation är när det är för låga temperaturer. Låt säga att du inte har nog med värme i utrymme. Då kanske luften är 14 grader och eventuellt så har färgen i sprutan samma eller lägre temperatur. I det läget kommer inte lackens lösningsmedel att avdunsta nog snabbt samtidigt som färgsprutans "atomisering" av färgen till ytterst små droppar att vara sämre.

Resultatet blir lager av färg som lätt få för mycket av lösningsmedel kvar innan nästa lager läggs på.

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se

Repetera kursernas innehåll på garagesupport.se
Till garagesupport.se