Maskiner och verktyg

Verktyg för arbete med bilplåt

För den som vill renovera klassiska fordon är en vanlig aktivitet att laga rost. Svetsen är en given tillgång men vad mer är bra att ha tillgång till?

Det som behövs är förutom möjlighet att svetsa också att kapa, slipa för att passa in reparationsbitar av olika slag.

Givetvis måste man också ha nya plåtdelar eller plåt att skapa mindre reparationsbitar. Färdigformade plåtar kan köpas av företag som säljer eftermarknadsdelar. Ibland kan passformen bli en besvikelse eftersom originalverktygen endera är helt utslitna eller så finns de inte längre. Man har då fått göra andra verktyg för att skapa originalliknande form. Lite överskådligt så finns det både mycket bra delar och riktigt dåliga delar eller så finns det inga delar alls att få tag på.

Lösningen kan då bli att själv tillverka reparationsbitar för att laga rost. Det kan vara ett bra sätt särskilt då mängden rost är begränsad. Det är inte helt ovanligt att man köper färdiga reparationspaneler som man sedan kapar bort av eftersom inte hela panelen är nödvändig att byta. En större panel kräver är trotts allt mer arbete att byta ut än en mindre del av den samma, vilket är skälet till dåligt utnyttjande.

Kontentan av detta är att det är besparande att själv tillverka mindre delar speciellt när de är enkla till formen.

Fundamental utrustning för bilhobby

Tryckluft är förmodligen en av fundamenten i hobbygaraget. Många har redan skaffat det för att kunna blåsa rent, pumpa däck eller sprutmåla något. Vid rostlagning blir det möjligt att använda de tryckluftsdrivna slip- och kapverktygen. Det är många gånger trångt och då kan det passa med små tryckluftsverktyg.

Garagedomkraft och pallbockar blir också nödvändigt för att komma åt då mycket av rosten sitter undertill. Det är bra att komma upp lite och då passar det särskilt bra med lite högre pallbockar och höglyftande domkraft.

Fordonslyft av verkstadsmodell har blivit populärt dessa dagar men många som lagar sina entusiastbilar använder fortfarande domkraft och pallbock. Allt beror på hur stor plats man har och om betongen i golvet är not tjock. Tvåpelarlyftar är ett bra exempel på fordonslyft som är riktigt prisvärda och dessutom en av de mest användbara.

Svets för hobbygaraget

På hobbybas är universellt användande en fördel. MIG-svets förekommer ofta som ett uttryck men de flesta svetsar faktiskt MAG beroende på att det är stål man främst svetsar i.

MAG och MIG använder samma svetsmaskin teoretiskt men svetsning i vanligt stål kräver CO2 i skyddsgasen, därav uttrycket MAG - Metall Aktiv Gas. CO2 är en aktiv gas som blandas in i procent i argon.

MIG/MAG-svetsen är den svetsmaskin man oftast rekommenderar som första investering. Den klarar ofta från 0,5 mm. och upp mot 5 mm. eller mer beroende på max strömkapacitet.

Strömkapaciteter upp mot 200 amper är att föredra eftersom svetsen då kan prestera mer än bara bilplåt. Håller vi oss strikt till strömbehovet 35-40 amper/millimeter gods så borde vi klara oss med 120-150 amper men tekniken fungerar bättre så fort vi har lite marginal. De allra minsta svetsarna har också en tendens till att ha sämre allmänna egenskaper just för att de är så hårt prispressade. Det är kanske ett större skäl till att köpa en större eller "bättre" svets.

Svetsning med homogen tråd och skyddsgas/ svetsgas är det vi rekommenderar hör. Det ger en överlägsen kontroll i jämförelse med svetsning med så kallad rörtråd/flusstråd.
Som skyddsgas/ svetsgas bör du använda AGA Mison 18 eftersom den (enda leverantören) likt övriga gaser ur Misonserien reducerar tillkomsten av skadligt Ozon. Ozon är starkt ohälsosamt och äldre yrkesmän som arbetat i ofördelaktig miljö drabbas ofta av lungsjukdomar.

Till utrustningen hör givetvis svetshjälm, hörselskydd, overall i bomull, skyddsglasögon och pulverbrandsläckare inom räckhåll.

Tryckluft som kyla och släckhjälp - är användbart vid svetsning i bilkarosser. Det är inte ovanligt att  intilliggande ytor blir överhettade med ökad risk för rökbildning eller till och med flammor. Grundregeln är att alltid avlägsna brännbara ytbeläggningar men ibland kan insidan vara svåråtkomlig. Under arbetets gång är kylning av intilliggande ytor helt enkelt ett första steg i att slippa brand och rökbildning.

Kapmaskin/filmaskin

Innan man påbörjar svetsning är inpassning av kanter där svetsfogen ska läggas nödvändigt. Den som börjar svetsa i ej rengjord metall utan inpassning har mycket kvar att upptäcka. För detta förberedande arbete behövs slip-, kap- och filverktyg. De kan mycket väl vara luftdrivna.

Kapa bort rostig plåt

Du måste kunna kapa bort dåliga partier i karossen. Kapmaskinen tänker de flesta till en början som en traditionell elektrisk rondell- och vinkelslip. De är oftast för stora men är ett bra komplement till en mindre luftdriven kap- och filmaskin.

Tryckluftsdrivna kap- och filmaskiner finns i både rakt och vinklat utförande. De kan vara avsedda för specifika ändamål men en viss typ av maskin benämns oftast som filmaskin och har typiskt en spännhylsa på utgående axel/ spindel.

I axeln monteras olika roterande tillbehör, vanligvis med 6 mm. spännhylsa. På vissa maskiner ingår både 3 och 6 mm. spännhylsa och då ökar utbudet av verktyg som kan användas. En av de stora fördelarna är att luftdrivna maskiner har förhållandevis låg roterande massa. Risken för skador blir mindre än för elektriska maskiner där roterande massan istället är högre. Till nackdelarna för luftverktyg finns högre energiförbrukning. Men eftersom dessa maskiner går korta sessioner är fördelarna viktigare än energiförbrukningen. Förlusterna är till stor del orsakade av kompressorn vilket ger värme vintertid i garaget.

Den mest användbara varianten av filmaskin är vinklad. Fördelen ligger i att maskinkroppen närmast spindeln med spännhylsan får mindre diameter. Det ger överlägsen åtkomlighet och fungerar utmärkt för en mängd roterande kapskivor och filar.

Den vinklade varianten av filmaskin kan därmed både vara en smidig kapmaskin och filmaskin. I utbudet finns allt från runda navrondeller till kap- roterande filar i en mängd utföranden. Detta är något vi har stor hjälp av när det är dags att passa in plåtar på ett bra sätt. Väl inpassade delar gör det lättare att svetsa vilket är en kvalitativ hävstång på utfört arbete.

Fila och justera plåtkanter

Eftersom filmaskinen även kan användas som just "fil" blir den ett utomordentligt bra verktyg då vi passar in gammal plåt mot ny. Kom ihåg att en väl inpassad plåt är lätt att svetsa och blir snygg. Det gör det helt enkelt roligt att jobba.

Fila ner svetsfogen

Filmaskinen gör också ett fint jobb när svetsfogen ska tas ned. Om vi svetsar med MIG/MAG så fås alltid mer eller mindre råge vid svetsfogen och det kräver alltid nedslipning för att få slät yta. De roterande filarna finns i en mängd former och dimensioner. Dagens roterande filar är tillverkade i volframcarbid eller annan superhård legering och är otroligt slitstarka.

Enkel bockningsmaskin

Kanske har du bockat plåt i skruvstäd, det kan fungera för kortare bitar men ska man rätta till en hel tröskellåda blir det oprecist och klumpigt. Vid bockning i skruvstäd blir ytorna vid sidan av något lätt förlängda vilket gör att profilen blir något krokig.

Bocka enkla reparationskanter

Byter man till exempel en tröskellåda så kan man räkna med att golvets kant mot tröskeln också är skadad. Att då kunna vika till en lagbit för golvets kantområde mot tröskel blir guld värt.

Profiler som L-, Z- och U-profil är lätta att bocka i dessa maskiner. Detta är profilämnen som är perfekta utgångsmaterial för att arbeta vidare med i krymp- och sträckmaskinen.

Krymp- och sträckverktyg

Ett verktyg du inte vill vara utan bara du visste möjligheterna är krymp- och sträckverktyget. Det ger nya möjligheter och förändrar helt grunden i vad du kan tillverka.

Släta ytor blir krökta ytor - för släta plåtar som klipps ut kan ytan göras krökt. Krymp- och sträckverktyget passar särskilt bra till mindre objekt där djupet in mot centrum eller dess mittlinje motsvarar maskinens arbetsdjup. För större plåtar finns möjligheter att böja av och forma de yttre partierna med en bredd i likhet med maskinens arbetsdjup.

Böja bockade profiler - där alla de delar som kan kallas profiler av typen L-, U- och Z-profil blir möjliga att förädla vidare med krymp- och sträckverktyget. Om vi t.ex. viker en L-profil så kan den sedan bearbetas med krymp/sträckverktyg för att böjas så det passar avslutet på en skärmkant.

Ett typiskt scenario är att det behövs plåtar som i någon mening ska avslutas med krökta kanter av olika slag. De kan vara från 5 mm. till 25 mm. Tänk då att dessa kanter kan förlängas eller förkortas med krymp- och sträckverktyget vilket i sin tur gör att plåten får form.

Tittar man utifrån ett brett perspektiv är det vanligt med ett arbetsdjup på ca 40-50 mm. för ett krymp- och sträckverktyg. Det gör att de mer användbara krymp- och sträckverktygen  har arbetsdjup på minst 50mm. eller mer.

 

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se