Maskiner och verktyg

Kompressor

Tryckluft går att använda till mycket olika saker som renblåsning, målning, driva maskiner med och så vidare. Om du ska välja kompressor - ja då är utbudet stort.

Kompressor för hemanvändning är i princip alltid en kolvkompressor. Nästan alla kompressorer är även oljesmorda kompressorer och klassas övergripande vad gäller motoreffekt. Det är egentligen lite bakvänt eftersom man har mer intresse i vilken luftmängd och tryck som kommer ut ur den. Å andra sidan ska måste den också kunna anslutas och försörjas elektriskt utan att överskrida aktuell strömnivå för uttaget den ansluts till.

Kolkompressorer är ofta maskiner som glöms bort, det vill säga de ska bara fungera, punkt slut. Det är dock en dålig ide att tänka så. Kompressorer behöver omsorg för att fungera och kan inte stå hur illa som helst. Luften du sedan använder bör vara torr och ren, speciellt om det blir fråga om målning.

Men jag har ju vattenfrånskiljare tänker du - det måste ju lösa problemet med vatten i tryckluften. Det hjälper dock inte fullt ut om luften kyls av ytterligare på vägen ut till verktyget.

Ett problemområde är att få luften fri från kondens. Yrkesmässiga installationer har nästan alltid en torkanläggning, i princip en kylkompressor med kylelement som låter vattnet kondensera innan luften släpps ut i rör och slangar. Detta kostar förstås men är bra för användningen.

Problemet med kondens blir som mest påtaglig då kompressorn gått en längre stund och då tryckluftstanken även den får förhöjd temperatur. När så är fallet kommer luften bära med sig luft ut i systemet för att där svalna i slangar och rör. När det händer kondenserar vattnet och stora sjok med vatten kommer ur det verktyg som används.

Många köper för liten kompressor och låter den gå för fullt. Det gör att kompressorn blir väl varm, speciellt när kompressor ofta stoppas undan i mindre utrymmen. När kompressorn blir överhettad kommer även oljan att vilja följa med ut i tryckluften. Detta är dåligt speciellt när man sprutar färg. Det typiska är att kondensvatten och olja blandas som bildar vätska i slangar och tryckluftsverktyg.

Det du kan göra är att låta kompressorn stå på ett sätt så den får mer kylning. Det mår själva kompressorblocket bra av men om temperaturen även kan sänkas i tanken så är det en fördel.

I fallet då man inte har tryckluftstork vill man att kondensvattnet stannar i tryckluftstanken. Det är det samma som att luften inte får kunna svalna ytterligare i slangar och rör på vägen ut till verktyget. För att det ska bli verklighet får själva tryckluftstanken inte bli uppvärmd och det kan bara åstadkommas genom att kyla luften till omgivningstemperatur innan den släpps in i tanken.

Kylningen behöver nödvändigtvis inte göras med speciellt torkaggregat. Man kan bygga ett eget kylelement av kopparrör som ligger i luftflödet från fläkthjulet på kompressorn.

I vissa fall har man försökt skapa lite kylning på rören från kompressorn till tanken men de är alldeles för sparsamma. För hobbybruk kan egentillverkade kylelement av kopparrör 6 -8 mm. lödas ihop så luften passerar där på väg från kompressor till tanken. Det gör att tanken inte får speciellt förhöjd temperatur och därmed kommer kondenseringen ske redan i kopparslingan.

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se