Service

Växellåda och oljebyten

När motorns olja blir förorenad ser man det lätt på stickan, den blir mörk av alla föroreningar som talar om att den behöver bytas. I en växellåda eller bakaxel finns vanligtvis ingen sticka så hur många vet hur oljan ser ut där? Hur vet man att den är bytt eller att den behöver bytas?

Så när byttes oljan i din bils växellåda eller bakaxel senast? Frågeställningen gäller alla typer av transmissioner i en bil som lever ett lite undanskymt liv där under. Funderingen på hur när vad och varför är lika aktuellt på en bruksbil som på ett entusiastfordon. Du funderar förmodligen inte särskilt ofta på just bytesintervallet. Kanske lämnar du in bilen för service på en verkstad och då litar du förstås på att de gör det, att de häller i rätt typ av olja och att det är rätt mängd. Om du servar bilen själv, har du ansvaret för att det blir gjort vid rätt intervall och du får också "förmånen" att själv kunna garantera att rätt typ av olja i rätt volym hälls i.

Bytesintervall - skaffa en verkstadshandbok

Kapad bits med insexfattning, en speciallösning just på denna modellen för att lossa urtappningsplugg för växellådsoljan.Med en verkstadshandbok är det lätt att ta reda på bytesintervallerna och typ av olja. För växellådor och andra fördelningsväxlar är det annars lätt att glömma att byta då det saknas oljesticka, du blir helt enkelt inte påmind om att det finns smutsig olja att byta. För vissa bilmodeller så anser tillverkaren  att det inte  behövs något byte av olja, de är som man säger, "sealed for life". Då tar tillverkaren gärna bort urtappningspluggen för att spara kostnader i produktionen. Ibland är oljepluggen  ändå borttagen för att göra det svårt att byta olja, d.v.s. de vill ha in bilen för service och tjäna pengar på det. Vad är bra och vad är dåligt? Klart dåligt är det förstås när urtappningsplugg för olja saknas. Det krävs att man har någon typ av utrustning för att suga ut oljan.

Långa bytesintervaller på oljor

 

 

Oljans utseende när den gått 10 000 mil. Gott om metallfragment men ändå finns inte rekommendation att byta oljan?Sen är det ju detta med bytesintervaller på olja i t.ex. växellådor, om det är mycket långa intervaller så ska man se upp. Det finns ju något som heter "livscykelanalys" och den går ut på att tillverka produkter så att de ska hålla en förutbestämd tid. Här kan det finnas fallgropar eftersom om tillverkaren av olika skäl inte förmår hålla uppe kvalitén på materialet och då slits t.ex. lager och kuggar ner i förtid. Med andra ord så kan en växellåda som är "sealed for life" mycket väl få rejält förlängd livslängd om man mot rekommendationen ändå byter olja men se till att använda "rätt olja" när du byter.

Oljebyten på begagnad bil

En annan situation är ju när man köper en begagnad  bil. Hur vet man att servicen är skött. Jo serviceboken så klart och saknas servicebok så gör man rätt i att vara extra misstänksam. Och finns servicebok ska man nog ändå vara lite misstänksam eftersom det är lätt att fiffla med stämplar och underskrifter. Fungerar allt verkligen felfritt, finns tendenser till slitage i drivlinan? Finns vibrationer eller andra ljud som tyder på ett begynnande slitage? Provkör alltså fler exemplar av samma modell innan du köper bil. Har du dessutom tänkt behålla bilen ett längre tag så byt oljor för att undanröja dyra kostnader som kan uppkomma om man fuskat med oljebyten tidigare.

Korta bytesintervaller på oljor

Som motsats till "sealed for life" finns också exempel på växellådor som har täta Urtappningspluggen har magnet vilket är bra. Den har lurvig frisyr av stål. Se till att torka av vid oljebytet.bytesintervaller. Det är inte helt ovanligt med extremt dyra specialoljor. Det kan t.ex. gälla terränggående bilar med mycket låg utväxling (höga varv - låg fart) som krävs då man kör i terräng. När tillverkaren föreskriver riktigt täta oljebyten så kan man misstänka problem med materialet i komponenterna i förhållande till det momentet som överförs ut till hjulaxlarna. I princip så nöts metallen ner och bildar små fragment som simmar runt som slipmedel i oljan. Detta sliter i sin tur ner metallytorna vilket ökar allt eftersom oljan fylls på med metallfragment. När man byter en sådan olja så kan den se gråaktig ut eller likna en metallickfärg när den tappas ur. Det visar också på att det gått lite väl länge med den aktuella oljan.

Biltillverkare har olika strategier för oljebyten

Alltså, vissa tillverkare stänger till och säger "sealed for life" för att verka underhållsfri. I detta läget byt ändå. Det finns exempel där problemen kommer lite väl tidigt pga lite för stor tilltro till underhållsfrihet.

Vissa säger "byt enligt serviceintervallet 'ofta' med vår specialolja". Räkna med problem om detta inte görs, speciellt om oljan är "metallickaktig" då den tappas ur. Producenten räddar sig i princip ur garantiåtagande genom täta bytesintervaller med dyra premiumoljor som i längden blir kostsamt det också.

Strategi för oljebyten

Vad är budskapet i detta då, jo byt oljan tidigare än vad tillverkaren säger, speciellt om det är långa bytesintervaller. Om tillverkaren inte påtalar något byte alls så byt ändå vid t.ex. 10 000 mil. För en fordonsentusiast så är det en blygsam kostnad och man kan i princip förlänga en komponents livslängd högst påtagligt genom extra oljebyte. Om du byter den själv vilket självklart Lindes Garage rekommenderar så passa på att granska oljan du tappar ut. Är den gråaktig, d.v.s. ser den ut att innehålla något som liknar små metallfragment, ja då har du förmodligen förlängt livet på den högst avsevärt. I vissa fall har man satt in en magnet på urtappningspluggen och ser den då lite "lurvig ut" så har det fastnat metallspån på den . Då vet du att att du också lyckats med att göra en bra insats på din bil.

Jag vill veta att det är befogat med extra oljebyten

Om du ändå är osäker på om det finns verklig mening med att byta olja tidigare - kolla i så fall på olika bilforum om det kan finnas problem med din modell. Vissa fordonsmodeller har påtalade och "kända" problem och de blir nästan alltid uttalade på webben. Då är det en klar indikation på att det finns särskilda fördelar med oljebyten. Saknas uppgifter om problem så se åtminstone till att det blir skött enligt servicebok och använd kvalitetsprodukter.

Förläng livet på växellådan med RVS

Är du verkligen brydd om att ditt fordon ska hålla? Då kan produkter som RVS vara något att läsa in sig på. 

Ditt ansvar om oljan och miljön

När du byter olja själv så ser du givetvis till att oljan kommer till sorterstationen för återvinning. Olja orsakar stora skador när den kommer ut i avlopp, dagvatten eller i naturen på annat sätt.

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se

Repetera kursernas innehåll på garagesupport.se
Till garagesupport.se