Service

Bromsvätskan och fukten

Rostiga bromsar förknippas oftast med utvändig rost på bromsskivor och bromsok men även insidan rostar. Till hjälp har du bromsvätsketestaren som talar om när risk för rostbildning finns

Om du sköter din bil själv är det  lätt att förbise bytesintervaller på bromsvätskan. Det är ju denna insats som håller borta rosten från insidan av bromssystemet. Den vätska som är mest dominerande i Europa har beteckningen DOT4 och är glykolbaserad. En annan olja är DOT5 och är baserad på silikon. DOT är en norm där DOT står för Department Of Transportation och kommer från USA. Det finns ytterligare DOT-normer som specificerar andra typer av bromsvätskor.

Bromsarna tar ju bra

Det mentala grundläggande problemet är att allt verkar fungera tills det en dag börjar läcka eller så sjunker pedalen vid lättare tryck. Men då är det försent att göra något förebyggande. Alltså det är dags att "byta grejer" för att få bromsarna i säker funktion.

En annan sak är ju om din serviceverkstad verkligen bytt vätskan? Troligt vis har de det om bromsvätska är upptaget på servicenotan. Men tänk om du kunde kontrollera dom lite grann i alla fall ...

Att hålla borta rosten från bilens bromshydraulik

brtest_200Ett effektivt sätt är att byta vätskan innan den har tagit upp allt för mycket fukt. Läser vi i verkstadshandboken så finns ett bytesschema inlagt. Att bromsvätska av typen DOT4 just tar upp fukt beror i huvudsak på att den är glykolbaserad och att bromshydrauliken inte är ett slutet system. Lösningen är alltså att byta innan detta händer och av det skälet finns byten inlagt i serviceschemat. För att ha lite mer kontroll på läget kan man införskaffa en bromsvätsketestare. Den mäter förekomsten av vatten och du har i princip möjlighet att både kontrollera det som finns i bilen och det som du har i flaskan i garaget.

Vad händer om jag inte byter vätska?

Risken är att du till sist får så mycket fukt i bromsvätskan att delar av stål börjar rosta. Rostangreppen som blir i bromsokens kolvar och cylindrar orsakar läckage och att de fastnar. Detta slutar nästan alltid i att bromsoken och eventuellt huvudcylinder måste bytas, visst låter det dyrt. När det händer så är det försent att åtgärda på enkelt sätt, bara reparation återstår.

Ha bättre kontroll genom att mäta fukthalten

Om du har möjlighet att kontrollera fukthalten så är det lättare att
avgöra om ett byte är nödvändigt. Du kan också kontrollera att vätskan du häller i vid ett byte är fri från fukt. Genom att ha kontroll på detta så slipper man dyra reparationer på bromssystemet. Ska du köpa 

Bild_2073

begagnad bil så blir det också möjligt att testa om den är skött. Är det förhöjd fukthalt i bromsvätskan så finns en betydligt större risk att en dyr bromsreparation kommer. En mätare som visar fukthalten i brosmvätskan är ingen stor investering när man ser nyttan. Bromsvätsketestare finns från ca. 300 kr och uppåt.

Bromsvätskan på hyllan i garaget

Lindes Garage har letat fram några gamla goda årgångar på bromsvätska. De flesta tillverkare anser att en öppnad förpackning med bromsvätska, d.v.s. du har brutit förslutningen, inte håller mer än ett  fåtal månader förrän vätskan kan ha tagit upp nog mycket fukt för att bli oanvändbar. Är då en flaska bromsvätska ett år gammal så borde den vara obrukbar. Förmodligen spelar det roll om den står i fuktiga miljöer eller i stabilt tempererad miljö. Om vi då säger att 5 år är max i ett värstascenario - vad är rimligt.

Så här fungerar bromsvätsketestaren

Den drivs av ett batteri av typen AAA och man startar den genom att trycka på knappen uppe på toppen. Sedan är det bara att doppa ner de två metalltapparna i vätskan. Man doppar givetvis inte ner hela mätaren eller så att vätska når upp på höljet. Då riskerar man att vätskan tränger in i elektroniken och du kommer inte att kunna lite på mätvärdena. Den har sedan 5 lysdioder som tänds i en stapel där fler dioder betyder större risk för rost i bromshydrauliken.

  • Grön lysdiod längst ner visar att testaren är påslagen. Om inga andra dioder tänds så finns ingen mätbar fukthalt i vätskan.
  •     Gul lysdiod på position 2 nerifrån indikerar att mätbar fukt finns men den är under 1% och byte behöver inte göras
  •     Gul lysdiod på position 3 nerifrån betyder att fukthalten är från 1% och uppåt men inte över 2%. Det betyder att ett byte av vätska är nödvändigt men inte akut.
  •     Ytterligare två lysdioder finns uppåt på stapeln och de är röda. Det betyder att bytet är akut och att risken för rostbildning är påtaglig. Byte av bromsvätska är alltså akut här.

Eftersom vi nu kan mäta fukt i bromsvätska med bromsvätsketestare...

I testet som Lindes Garage genomförde har brutna originalförpackningar med ålder upp till 20 år testats med bromsvätsketestare, vidare också gammal vätska som samlats upp ur fordon d.v.s. använd bromsvätska som kasserats.

Äldst är bromsvätskan av fabrikatet BP. Den har häpnadsväckande nog ingen förekomst av fukt. Förpackningen är gjord av plåt med plastlock.

Bild_2079
En flaska bromsvätska ca 3-5 år gammal som är bruten. Mätaren visar att fukten har en mätbar nivå men den är under 1 procent. Denna ska vara duglig att använda. Bild_2076

En betydlig yngre förpackning i plast ca 3 år gammal från Biltema visar inga spår av fukt.

Bild_2082

En 1 år gammal förpackning med bromsvätska från Volvo reservdelsbutik visar inga spår på fukt.

Bild_2078
En flaska med gammal bromsvätska och det är ca 1 år sedan den tappades ur. Här visar bromsvätsketestaren att fukten är under 1 procent men att den inte var nödvändig att byta Bild_2081

Till sist en flaska med gammal använd bromsvätska säkert 10 år gammal visar på stort innehåll av fukt.

Bild_2080

Resultatet visar att gammal vätska som lagrats nödvändigtvis inte behöver bli obrukbar. Risken ökar säkert om förpackningen får lagras i ojämn temperatur och i fuktiga miljöer. Men visst är resultatet glädjande, med en mätare i handen kan du enkelt konstatera om din gamla bromsvätska på hyllan i garaget duger att användas eller ej. Samtidigt behöver du inte sväva i ovisshet om ett byte av bromsvätska är nödvändigt eller ej.

Till sist, samla upp gammal uttjänt bromsvätska och lämna på miljöstationen för återvinning.

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se

Repetera kursernas innehåll på garagesupport.se
Till garagesupport.se