Svetsa säkert

Svetsa i eget garage

Det är både roligt och användbart att ha egen svets för att bygga saker. Men då svetsarbete också innebär hög temperatur och eventuella gnistor från svetssprut eller slipgnistor finns också brandrisk.

Heta arbeten heter det när man arbetar med något som skapar förhöjd temperatur som kan orsaka brand. Exempel på heta arbeten är svetsning och kapning med vinkelslip eftersom det ofta ger gnistor. Andra exempel är arbete med varmluftspistol, öppen låga med gasol men också intensiv sågning med tigersåg.

Heta arbeten är också en slags certifiering som används då svetsning genomförs i arbetslivet. Den går ut på att öka kunskapsnivån så att inte bränder ska behöva uppstå. Man kan referera till mängder med bränder som kunde ha undvikits med enkla åtgärder men som fått enorma konsekvenser.

Regelverket för heta arbeten som finns för yrkeslivet passar bra att ta in i hobbyutövning. Mycket är sunt förnuft men ganska många fallgropar finns så tiden man använder för att öka sina insikter är väl använd.

Städa innan svetsning

Största brandrisken är att gnistor som far iväg hamnar på något som är nog lättantändligt.

Att städa är mycket effektivt. Papper, kartong, tvättsvampar damm och spån och annat fluffigt brännbart material är mycket lättantändligt. Ta en rejäl städrunda och glöm inte att titta bakom och under arbetsbänkar.

Område utsatt för gnistor

Svetsning med MIG/MAG ger alltid svetssprut men det kan hållas ner till ett miniumum om ytorna som svetsas på är metalliskt renaSvetsning med MIG/MAG och pinne ger i princip alltid glödande gnistor. Upp mot 2 meter är inte ovanligt. Ibland mer, särskilt om svetsning görs på orena ytor. Risken ökar dessutom ju närmare svetssmältan man kommer.

Kombinationen av felaktigt inställd svets och orena metallytor kan göra svetsgnistorna extra stora varma och brandfarliga. Ha alltid svetsgodset renslipat och fritt från fett, färg, rost, zink m.m. eftersom det minskar mängden svetssprut.

Slipning gnistrar också

Roterande fil skapar vid normalt arbetstryck inga heta spån eller gnistor och är därför säkrare än traditionellt silpmaterial.Går vi sedan in på slipning så kan slipgnistor faktiskt komma betydligt längre, ibland upp mot 5-10 meter. Mycket styrs av hur man bär sig åt, vilken typ av slipmaskin man har. En fullstor vinkelslip som pressas rejält in i stålet ger en kraftfull kvast med gnistor som verkligen inte är att leka med.

 

Svetsmetod för känsliga miljöer

Den svetsmetod som troligtvis påverkar miljön minst är TIG-svetsmetoden eftersom ljusbågen aldrig är tänkt att utsättas för kortslutande moment. Om allt görs r ätt så TIG-svetsning är den säkraste av svetsmetoder sett till svetssprutet helt uteblir. Men det förutsätter att inställningarna med skyddsgasen/ svetsgasen är rätt gjorda.bildas inget svetssprut men det förutsätter att syret hålls borta samt att ytorna intill är väl rengjorda och utom räckvidd för brännbart material.

 

Plasmaskärare

Skärande utrustning är ytterligare en teknik som också den kräver omtanke. Så all tänkbar utrustning som avger gnistregn och sprut ska man ha en plan för. 

Brännbara material

Övrigt brännbart material bör man också ha koll på. Finns förvaring på hyllplan så kan brännbara material finnas där också. Glödande gnistor som sprutar iväg är 400 gr.C. när de ser ut att slockna och kan även då orsaka brand.

Generellt brandfarliga material är:

 1. Brännbara vätskor och dess ångor som bensin, sprit, lösningsmedel, färgkemi med lösningsmedel.
 2. Baterigaser som knallgas, väte och syre, och andra gasrester som kan finnas i behållare av olika slag.
 3. Plaster och då speciellt plaster som är fluffiga med luftinblandning som tvättsvampar, skumgummi, polyestertextil och liknande.
 4. Träspån,  träflis, trädamm, papper och så vidare

Brännbara material i svetsobjektet

Det som ska svetsas i kan också börja brinna, speciellt om det är ett fordon. En helt avskalad och naken kaross är det mycket små risker med men är fordonet helt komplett med inredning måste man tänka sig för rejält.

 1. Bilens inredning och stoppning är lättantändligt.
 2. Ljuddämpande material av typen skummad plast kan finnas innanför plåtar i karossens hålrum
 3. Underredsmassa, hålrumsvax, det vill säga rostskydd
 4. Bränsleledning, bränsletank
 5. Oljetank eller oljerester
 6. Plastkåpor och gummidetaljer
 7. Lack
 8. Kablage

Det finns flera sätt som kan kombineras för att uppnå högre säkerhet.

 • Ett sätt är att demontera brandfarlig detaljer och delar som blir extra utsatta vid svetsning. Ska ett golv lagas i en bil kan det vara lämpligt att stolar och mattor tas bort i förebyggande syfte
 • Inredning kan i vissa falla täckas med brandfilt eller våta bomullslakan eller liknande.

Minska värmeutvecklingen vid svetsning

Svetsa inte i långa ihållande sessioner utan paus för att titta upp. Ryker det någonstans eller börjar det lukta konstigt?

Med session menas tiden från att svetsen tänder upp ljusbågen till att ljusbågen stängs av. 

Om du svetsar i kortare sessioner så finns naturliga avbrott för uppsikt, exempelvis var femte till var åttonde sekund. Det ökar drastiskt möjligheten att agera tidigt.

Korta sessioner ger också möjlighet att kyla intilliggande metallytor med tryckluft för att minska värmespridning i svetsobjektet till delar som är mer känsliga.

Svetsning i karosseriplåt kan mycket väl göras med punkttekniker vilket i sig gör svetsarbetet mindre riskabelt. Kombinera detta med väl renslipade ytor och bra beredskap med tryckluft och brandsläckare.

Minska värmen i gnistorna

Att det blir gnistor vid kapning och svetsning får man räkna med. Men det går att hålla nere energin som bildas i dem.

 1. Svetsa alltid på renslipade ytor utan färg, rost och fett och underredsmassa. Då bildas minsta mängd svetssprut men det blir också lättare att svetsa snyggt och starkt, och som hobbysvetsare blir det roligare resultat.
 2. När kapning och slipning bildar gnistor, slipa måttligt hårt och intensivt. Ju hårdare och ihärdigare men slipar ju mer energi bildas i kvasten med gnistor från verktyget. Det gör gnistregnet intensivare och det tar längre tid för de glödande fragmenten att svalna eftersom varje enskild gnista då också innehåller mer energi. Rådet är alltså att slipa och kapa med "lätt hand".
 3. Var extra försiktig då omgivande temperaturerna är höga, exempelvis en het sommardag. Då krävs ännu mindre energi från svets- och slipgnistor för antändning.

Bli inte tagen på sängen

Även den mest försiktige kan ha förbisett något, så vad gör du om det trots allt börjar brinna.

 1. Utgå ifrån att "allt kan hända", det vill säga ha brandsläckare redo inom räckhåll.
 2. Ha en bogserlina kopplad till objektet om det i sig självt kan börja brinna (t.ex. en bil) så du kan bogsera och släpa ut branden utanför byggnaden. Givetvis krävs också ett fordon med en dragkrok som står startklar och ha startnycklarna i fickan.
 3. Ha telefon tillgänglig så du snabbt kan ringa efter hjälp om olyckan väl är ett faktum.

Material i byggnaden

Även byggnadens material måste pareras för. En garageport i stål kan kännas supertrygg men vad är den isolerad med? I många fall finns små oanvända håll för andra varianter av beslag och gångjärn. Titta in i dessa för att avgöra isolermaterialet. Om portens element har isolering av typen frigolit eller annat plastbaserat skum så är det mycket lättantändligt. Täpp till hålen genom att gänga och sätta i skruv i dessa hål. Då blir porten "supersäker"

Plast som brinner "superbra"

En faktor som exempelvis gör frigolit och liknande isolermaterial särskilt besvärligt är att plasten även innehåller luft som underhåller en brand med syre. Det kan med andra ord brinna inuti en dörr av stål eller under en betongplatta i lagret av isolering som golvet är gjutet på.

Förutom att förstå vad väggar, tak och golv är tillverkade av behöver du i princip veta hur de är isolerade. Kontrollera om springor finns och täta eventuellt dessa.

 

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se

Repetera kursernas innehåll på garagesupport.se
Till gamla garagesupport