På denna webbplats används cookies som vi lagrar på din dator för att förstå hur webbplatsen fungerar.

*

Lindes Garage - Classic Auto Restore

Kurser i svetsning och plåtformning

Bilelektriskt borde nog heta elektronik med tanke på hur dagens bilar ser ut. Men det började ju med el, kablar och reläer, en elektrisk värld som var lite enklare. Man kan tycka att den världen var mer robust och tålig. Men visst finns det poänger med elektronik i sig men till en viss måtta möjligen.

universalinstrumentBilar får mer och mer elektronik och ser man på de fordon som blir veteraner nu så börjar det komma mer och mer elektronik på dessa. Samtidigt så kostar ett universalinstrument bara någon hundralappar och uppåt. Det öppnar för att på egen hand göra enklare felsökning av åtminstone en dela av de mest vitala förutsättningarna. Givetvis finns det gott om speciella lösningar som kan kräva djupare kännedom men felsökning kan också göras utifrån generella angreppssätt med framgång.

Några allmänna tips när det gäller bilars elsystem och elektronik är:

  • Om du ska svetsa i fordonet, koppla alltid ur batteriet. Genom detta så förhindrar man att svetsströmmen kan ta underliga vägar genom elektronikkretsar så att dessa går sönder med besked.
  • Tänk på att ett fungerande bilbatteri har kraftfull effekt och det är lätt att skapa kortslutning med skruvnycklar och mejslar i batteriets närhet. Råkar man kortsluta ett batteri så skapas heta gnistor och värme d.v.s. brandfara.
  • Ett batteri som laddas i eller ur hastigt kan bilda vätgas, en explosiv gas som man ska vara försiktig med. Håll utrymmet ventilerat och undvik gnistrande aktiviteter i anslutning till batteri som nyligen laddats länge.

Om du ska felsöka ett äldre fordon, tänk på att:

  • oxidation och glappkontackt är hur vanligt som helst.
  • ju lägre spänning som finns i kretsen ju större negativ påverkan har oxid, d.v.s. ju större spänningsfall (avbrott) får man.
  • oxidation behöver nödvändigtvis inte gå att se med blotta ögat. Tunna lager av oxider kan skapa nog mycket spänningsfall i kretsar med låga spänningar och strömmar. Detta är typiskt för elsystem med elektroniska komponenter och kontacktdon.
  • elektroniska komponenter och apparater går i regel sönder omedelbart om de kopplas in med fel polaritet, d.v.s. plus och minus hamnar fel. Om man har tur så är det endast en skyddsdiod som är kortsutning i.
  • kablage mellan dörr och kaross utmattas ofta pga för många upprepade rörelser i dörrleden.
  • I jakten på vinster finns det också exempel på elsystem där kablarna, d.v.s. kopparledaren, får avbrott mitt i en kabelstam. En elektrisk ledare kan alltså oxidera av så att avbrott uppstår utan att höljet är till synes skadat.
  • med ett elschema och annan kompletterande information om elsystemet är oddsen att undgå misstag och att hitta felet givetvis större. Finns servicedokumentation att få tag på så är ofta mer än halva jobbet gjort.


Lindes Garage - för dig som vill meka och renovera