På denna webbplats används cookies som vi lagrar på din dator för att förstå hur webbplatsen fungerar.

*

Lindes Garage - Classic Auto Restore

Kurser i svetsning och plåtformning

Fel som uppstår i elektronik skulle kunna indelas i tre grupper, dels fel som kommer av sig självt d.v.s. saker går sönder av genuint åldrande, dels fel som uppkommer för att någon gör fel t.ex. svetsar i en bil med batteriet inkopplat eller vänder kablarna fel på bilradion och till sist fel som beror på komponentfel d.v.s. fel kvalitet, serie- och batchfel på komponenter i produktion.

Vidare finns också periodiska fel och statiska fel.

När man har något som gått sönder är det en utmaning att få igång det igen, inte alltid så lätt men inte alltid omöjligt och ibland relativt enkelt. Genom att laga kan vi komma undan kostnader och vi sparar ju faktiskt mljön och naturresurser samtidig.

Genuint åldrade komponenter

Elektriska komponenter innehåller i stort metaller, plast och keramer som isolatorer samt halvledarmaterial. Metaller blir hårda och spröda, plaster åldras och formförändras samt blir spröda. Med temperaturvariationer så kommer utmattningar i material och med fuktighet kommer oxidation med utvidgning och expansion mellan materialövergångar.

Yttre påverkan på elektronik

Detta är typiskt när någon kopplar in något på felaktigt sätt eller att driftbetingelserna på något sätt blir felaktiga. Inte helt ovanligt är att man kopplar in bilstereon felaktigt, fel polaritet på strömkablar, högtalarkablar som går till jord m.m. Men det kan också vara en generator i en bil som överladdar d.v.s. vi får för hög spänning till bilens alla komponenter.

Felaktig komponentkvalitet och brister i produktionen.

Fel som rör komponentkvalitet brukar visas sig tidigt i apparatens liv. Detta ska i regel en garanti ta hand om men ibland tar det något längre tid och har apparaten använts sparsamt så kommer felet långt efter ev. garanti.

Det finns också ett mål från vissa tillverkare att begränsa livslängden och obland lyckas de lite väl bra. Det kan t.ex. gälla val av kondensatorer som rent pricipiellt har en begränsad livslängd i relation med driftstemperaturen.

Det har faktiskt hänt att tillverkare implementerar programvara eller kretsar med drifttidsräknare som lägger till logikfel när tiden runnit ut. En skrivare kan alltså lägga av efter X antal utskrifter inklusiven en slumpavvikelse. Detta gäller inte äldre analog elektronik utan dagens elektronik med microkontrollers och processorintensiva kretslösningar. Detta bekräftas av att div. reparationstipps förekommer för att återställa eller koppla bort räknaren.

En defekt komponent kan skapa följdfel

Det finns också risk för följdfel. Om t.ex. en kondensator åldras och tappar sin kapacitans så kan den inte filtrera bort transienter och spänningsvariationer. Detta kan i sin tur ge felaktiga arbetsspänningar åt transistorer och andra halvledare så att de går sönder.

Om man ska ha möjlighet att hitta grundorsaken är det relativt viktigt att veta "hur det gick till när felet uppkom", har någon gjort något galet då felet uppkom eller är det genuint åldrande eller har elektroniken haft helt rätt driftsbetingelser då felet uppkom.

  • Felaktig polaritet då man kopplar in t.ex. en radioapparat, en generator eller någon del som kan innehålla elektronik. Det är i princip bara enkla reläer och glödlampor som inte är känsliga för fel polaritet.

    Felaktig polaritet ger strömrusning genom komponenter som ofta får kortslutning och t.o.m. blir brända. Om t.ex. en bilradio har varit felaktigt inkopplad men med rätt dimensionerad säkring så kan det klara sig med enbart en skyddsdiod som blivit kortsluten. Har säkringen varit överdimensionerad eller ännu värre, det har saknats säkring, då har fler komponenter brunnit sönder inklusive kretskort och specifika IC-kretsar.

  • För hög spänning - vilket kan orsakas om en laddningsregulator påtvingar full laddström från generatorn. Alla lampor lyser starkt och kan gå sönder precis som elektroniken. Elektronik kan skadas långt in i kretsarna men också klara sig om tiden för överspänningen minimeras.
  • Temperaturvariationer gör att material volymförändras. T.ex. så får  lödningar utmattningar pga temperaturvariationer så att komponenter lossnar och i princip sitter lösa på ett kretskort. Detta är ett genuint åldrande som handlar om hur många temperaturcykler den varit med om (uppstart - drift - avstängning).
  • Åldrandet på alla materiel orsakar också fel. Elektrolytkondensatorer åldras t.ex. med driftstemperaturen och tiden. Vissa andra komponenter ger upp efter ett antal drifttimmar och ett antal på och avslag. Varje på och avstängning ger temperaturvariationer som åldrar komponenten. Metaller blir hårda, spröda och mindra följsamma. Platser åldras och kan krympa och orsakar då mekaniska spänningar för att sedan spricka av utmattning.
  • Oxidation skapas av fukt eller luft som innehåller aggressiva komponenter. I elektronik kan fukt orsaka krypströmmar som i sin tur omvandlar isolerande delar till marginellt ledande områden. Krypströmmar ger också förutsättning till ökad oxidation och isolerande material blir ledande. Oxidation kan skapa spänningar i materialövergångar eftersom oxid ökar volymen/utrymmesbehovet.
  • Uttorkade kondensatorer - är inte ovanligt. Ofta handlar det om så kallade elektrolytkondensatorer som egentligen har en förutbestämd livslängd beroende på drifttemperatur och ålder. En kondensator som torkar ut tappar sin kapacitans och orsakar ojämna drivspänningar. I vissa fall kan kapacitanser som går förlorade på detta sätt skapa självsvängning i kretsar. En självsvängning kan i ogynnsamma fall göra att för höga strömmar går som i sin tur knäcker andra komponenter.

Temporära fel, fel som kommer och går

Dessa är helt klart svårast att diagnostisera. När är felet framme och hur länge. Kanske försvinner det och är sedan borta i månader för att sedan komma tillbaka. Ibland blir det svårt att se en logik i vad felet kan vara orsakat av och vart det ligger.

För nyare fordon finns dataloggers som kan kopplas in i ODB-uttaget och som gör att man kan gå tillbaka i tiden för att se vad som hänt med datat under en tid. Detta kan vara till hjälp i felsökandet.

För äldre fordon finns ingen diagnostik över huvud taget vilket gör att man endera måste rigga mätutrustning som ligger inkopplad då felet kommer eller så testar man med att byta enheter för att se vad som händer över tid.

Felsökning med värme och kyla kan vara framgångsrikt om felet är beroende på materialets rörelser vid olika driftstemperaturer.


Lindes Garage - för dig som vill meka och renovera