På denna webbplats används cookies som vi lagrar på din dator för att förstå hur webbplatsen fungerar.

*

Lindes Garage - Classic Auto Restore

Kurser i svetsning och plåtformning

Artikelindex

ECU - Electronic Control Unit är ett vanligt namn för den enhet som styr bränsleinsprutningen på fordon från slutet av 60-talet fram till mitten på 80-talet. Det är möjligt att med relativt enkla medel felsöka även om det anses vara svårt, det saknas t.ex. felkoder och diagnostik.

ECU - Electronic Control Unit

På bilden ser vi ett elektronikbox från Jaguar som sitter på bilar med V12-motor från ca 1981 till 1984. Den har en elektronisk insprutning som är digital men saknar processor vilket betyder att det är räknarkretsar och logiska grindar som sköter den digitala biten. Alla givare är analoga och bränsletrycket regleras efter trycket i insugningsröret. I huvudsak så styrs bränslemängden av insugningsrörets tryck som  mäts med en tryckmätare i ECU-enheten. Därtill så justeras bränslemängden av varvtal motortemperaturgivare och  lufttemperaturgivare. Vid acceleration späds bränslet på genom att en potensiometer kopplad till luftspjällets axel ändrar läge.

digitalPEtt bra sätt att börja en felsökning av ett insprutningssystem är att kontrollera grundförutsättningar för bränsleförsörjning, matningsspänning till ECU och värden från givare. Här valde vi att börja med just bränsletrycket men andra startpunkter för felsökning kan biland vara mer logiska.

Innan vi ger oss i kast med orsaken för en ev. helt död motor kan man testa rekationen på startgas. Det ger svar på det finns liv i tändsystemet. Kolla alltså att tändsystemet ger gnista på en helt död motor.

En sak som kan påverka valet av felsökning är förstås symtomet: Är det ett temporärt eller konstant fel. Gå motorn magert eller fett och finns felet över vissa delar av varvtalsregistret eller hela tiden. Kanske uppträder ett symtom då man drar på med gas.

inertiaswitch_205Grundläggande - finns rätt bränsletryck?

Innan vi kopplar in bränsletrycksmätaren så ska vi avlasta bränsletrycket, d.v.s. vi vill inte att det ska vara tryck på ledningen då vi kopplar i sär för att ansluta mätaren. Detta görs enklast genom att ta bort säkringen för bränslepumpen eller på annat sätt koppla bort drivspänningen till bränslepumpen och sedan dra runt motorn på startmotorn. Det gör att lite bränsle sprutar ut i insugningsröret men redan efter något fåtal varv på vevaxeln så har trycket i bränsledelningen sjunkit till noll. På en Jaguar av dessa årsmodeller kan man använda säkerhetsbrytaren för bränslepumpen. Den sitter till vänster mellan instrumentbräda och dörr. Säkerhetsbrytaren skall stänga av pumpen om bilen välter men kan även användas som strömbrytare för att stänga av bränslepumpen.

Koppla in bränsletrycksmätare

BTGauge_205Det finns lite olika typer av mätare och vi är intresserade av att läsa av ett tryck upp till 4 bar. Här har vi använt en satts med bränsletrycksmätare och en uppsättning kopplingsdon som passar ett flertal fordonsfabrikat. Vi måste också koppla in mätaren på rätt sida om bränsletrycksregulatorn. Ett bränslesystem har en framledning och en returledningen som ligger efter bränsletrycksregularorn. Vi ska alltså koppla in oss på samma sida om tryckregulatorn som insprutningsventilerna och framledningen finns och gärna nära bränsleventilerna.

Starta bränslepumpen

btr_200

När allt är inkopplat kan vi slå på strömmen till pumpen. Var noga med att första kontrollera så att det inte läcker vid någon anslutning till bränsletrycksmätaren. Om läcka finns så måste det åtgärdas innan vi kan fortsätta med felsökningen. Bränsletrycket i ledningen ska gå upp till angivet maxtryck efter någon sekund.

Läs av bränsletrycket

Bränsletrycket för en bensinbil (sugmotor) brukar vara i storleksordningen 2-3 bar men kan variera mellan biltillverkare, läs alltså i manualen. Detta gäller för ett bränslesystem med konstant bränsletryck mot insugningsröret med fungerande tryckregulator: Om motorn går att starta så kommer bränsletrycket att sjunka när trycket sjunker i insugningsröret. Det betyder att max bränsletryck finns innan motorn startas eller då vakumslangen tas bort från tryckregulatorn och att det sedan skunker. Vid olika gaspådrag kommer bränsletrycket alltså ha varierande värden som är lägre än maxtrycket.

vakuump_205Om nu inte motorn går att starta så kan man ändå testa tryckregulatorns reglerförmåga genom att på konstgjord väg skapa undertryck till regulatorn samtidigt som motorn dras runt  med startmotor. Tyckmätare kommer då att visa om trycket går att reglera med förändrat vakuum. Trycket ändrar man med en vakuumpump och finns för relativt små pengar nu mer. Den är bra till annat också som att testa tätheten i slangar rörledningar, vakuumsensor m.m.

Om vi kan konstatera att bränslet finns framme till insprutningsventilerna med rätt tryck så kan vi friskriva bränslefel och detta är ett av de mest primära sakerna för ett bränslesystem. Visst finns det möjligheter att insprutningsventilerna är igensatta eller att bränsletrycket sjunker då motorn börjar konsumera bränsle men med en tillgång till bränsletryck så här långt så kan vi söka vidare.


Lindes Garage - för dig som vill meka och renovera