Kurser

Svetskurs steg 2

Detta är en kursdag för dig som mer specifikt vill renovera bilkarosser och som vill lära mer om svetsning i tunnplåt/ karosseriplåt. Målet är att lära hur man gör högkvalitativa svetsar i plåt som inte kräver en massa spackel.

Svetskurs steg 2

Fokus: bilpåt, rostrep
Typ: Forts.
Maskiner: Svets, slip, kap, klipp
Verktyg: fil, hammare, mothåll,
Moment: mäta, malla, klippa till, grovforma, inpassa, svetsa, återforma
Längd: en dag
Börjar: 09.00
Slutar: 17.00
Max deltagare: 2
Min deltagare: 1
Pris: 2500 Skr inkl.

Bo i Mullsjö


Boka kurs eller ställ en fråga:
Ring 0722507270

I den här kursen övar du på moment som gör det lättare att laga, passa in och svetsa ny plåt på plats i en kaross. Detta är typiska moment när man lagar rost i en kaross eller bygger om och modifierar.

Det handlar inte om att enbart kunna svetsa utan att också lära sig att arbeta med slip- kap- fil- och klippmaskiner för att anpassa lagningsbitar. Här blir det viktigt att också arbeta med plåtformning som ett efterarbete på den färdig svetsfogen. Då används olika typer av hammare och mothåll. Vidare finns också slagverktyg i form av filar och mönstrade slagytor på hammare och liknande som du lär dig använda och förstå.

Laga rost

Vid rostlagning är det vanligt att mindre bitar med ny plåt ska svetsas på plats. En av utmaningarna i rostlagning är att svetsa med minimal deformation och att efterbearbeta svetsfogen för att återställa plåtytan så att ursprunglig form fås tillbaka. Du lär dig hur viktigt det är med inpassning och vad som kan snabba upp det arbetet. Lite översiktligt får du en arbetsmodell som gör att mängden spackel kan hållas ner och totalt sett ökar detta kvalitén på ditt arbetet.

Kursen sätter fokus just på de delar i karosseriarbetet som har att göra med kontroll av ytors krökning, inpassning före svetsning samt efterbearbetning. Detta får du stor användning av oavsett om du tillverkar delar själv eller renoverar med färdiga reparationsplåtar/ekonomiplåtar.

Typiska delmoment i rostlagning

  1. Mät upp ytor - betyder att man tar reda på vilken krökning en yta har och hur stor den är innan gammal plåt tas bort. Detta är bra att veta längre fram vid efterbearbetningen.
  2. Kapa bort - d.v.s. gammal rost tas bort genom att kapa, såga eller skära ut det rostskadade partiet.
  3. Enkel formning av reparationsplåt - då man själv ofta klipper till mindre lagningsbitar som behöver få enkel grundläggande form eller så finns färdig fabrikstillverkad reparationsplåt.
  4. Inpassning i kaross - innebär att reparationsplåt ska passas in där man tidigare kapat bort rostskadad plåt. Här är det bra med effektiva och precisa metoder för inpassningar. Med rätt verktyg blir inpassningen också lättare. En bra inpassning gör svetsningen betydligt enklare med mindre deformation i nästa steg.
  5. Välj svetsmetod, TIG eller MIG/MAG - och utifrån det metodiskt svetsa reparationsbiten på bästa sätt för att minska risken att plåten slår sig, då kan mängden spackel hållas nere.
  6. Efterbearbetning - betyder att färdig svetsfog och intilliggande plåtytor efterbearbetas så att plåtytorna får så korrekt form som möjligt. Arbete med olika fil- och slipmaskiner, karosserihammare, karosserifil och mothåll är vanligt. Under efterbearbetningen används mätningarna på ytans krökning från steg 1.

Under kursdagen lär du dig använda olika typer av hammare och mothåll för att efterbearbeta svetsfogar så rätt form återfås.När alla moment är klara är målet att vi ska ha lagat i med ny frisk plåt och samtidigt ha så korrekt form som möjligt på karosseriytan.
De 6 momenten har sammantaget stor betydelse för slutresultatet. Om mängden spackel kan hållas nere ökar livslängden och kvalitén på det utförda arbetet. Risken är annars att lagret med spackel sakta sjunker ihop och den lackade ytan blir ojämn efter några år.

Kursdagen - öva på karosserireparation

Under kursdagen görs övningar på förpreparerade plåtar ca. 50x50 cm som är svagt buktiga. Du lär dig skillnaden mellan "stumfog" och "överlapsfog", vilka verktyg som du behöver och hur du använder dem. De 6 momenten du övar på är användbara i flera typer av karosseriarbeten, både när man använder färdiga reparationsplåtar och med reparationsbitar du tillverkar själv. Det är också användbart om du vill bygga hela karosser med egentillverkade karossektioner då dessa ska svetsas samman.

Nerslipning av svetsfog före bearbetning. Här gäller det att inte förtunna plåten vid sidan av svetsfogen. Roterande fil på vinklad slipmaskin är ett bra verktyg för detta.När kursen är över har du en bra modell att arbeta efter och blir bättre rustad för att komma igång med reparationer och rostlagningar i karosser. Du vet vilka moment som är särskilt avgörande och har fått prova utvalda verktyg som underlättar och snabbar upp ditt arbete.

När dagen är över tror vi att du har med dig någon sak du har svetsat ihop själv.

Kursen pågår mellan 09.30 - 17.00

Innan kursen startar ca 09.00 - 09.30 har vi lite "kurssnack" och du blir bjuden på fika.

Plats: Lindes Garage i Mullsjö

Datum för kursstarter hittar du i kalendern.

Kurs bokas via länken längst ned på sidan

Frågor om kursens innehåll, ring 0722507270.

Kursdatum

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se

Repetera kursernas innehåll på garagesupport.se