Plåtformning steg 2

Fortsättningskurs i plåtformning två dagar

Bild på plåtformning med engelskt hjul
Effektiv formning av plåt med engelskt hjul ger snygga och släta ytor med radie

En kurs i plåtformning för dig som bestämt dig att komma längre. Kursen passar bra som fortsättning på steg 1 eller om du har andra erfarenheter.

Plåtformning 2

Typ: Fortsättning
Övningar i: Stålplåt
Längd: två dagar
Börjar: 09.00
Slutar: 17.00


Pris: 6300 Skr inkl

Lunch och fika ingår


Ort: Lindesberg

Max deltagare: 4
Min deltagare: 2-3

Hitta kursdatum

Bo i Lindesberg


Ort: Mullsjö

Max deltagare: 2
Min deltagare: 1

Hitta kursdatum

Bo i Mullsjö

 

Kursen är en tvådagarskurs och passar dig som vill har mer tid vid maskinerna engelskt hjul, krymp- och sträck samt sick- och fals. Kursen har som viktigaste innehåll att praktiskt arbete med maskinerna i kombination med teoretiskt resonemang inom formgeometri. Vi berör flera elementära former och lär oss hur dessa vart och ett kan skapas.

Du har typiskt kommit en bit i formarbetet och kanske tänker "om det bara blev mer böjt i den andra riktningen skulle det bli bra". Det är då du tar fram den geometriska tankemodellen om profilerad form. Den kommer berätta för dig var du ska sträcka eller krympa och i vilken riktning det ska ske.

Just den geometriska tankemodellen gör att du längre fram kan återskapa ett resonemang i hur du ska gå till väga. Man kan likna den vid ett sätt i hur man visualiserar plåtens formförändring och att du i det resonemanget ser framför dig i vilka riktningar som en plåt måste förändras.

Engelska hjulet är kanske det mest underfundiga verktyget av alla att lära sig på egen hand. Du vet säkert att verktyget sträcker och böjer men du måste kunna bestämma åt vilka riktningar. Ibland ska en yta växa likformigt och ibland i bestämda riktningar.

Under kursdagarna används inte bara engelskt hjul utan hela maskinkonceptet där även krymp- och sträck samt sick- och fals ingår. Om det behövs svetsning så finns även maskiner för det.

Du lär dig tänka i radier och cirklar

Konstruktörer och designer använder ofta begreppet radier och det kommer vi också att göra. Krökta ytor har radier som ett mått på hur skarpt de böjer i en riktning. I formarbetet behöver man ett resonemang för att t.ex. välja rätt rullar och körsystem i engelska hjulet i förhållande till den riktning som plåten behöver växa till i.

Övningarna hålls i en sammanhållen struktur för att ge maximalt utbyte men under dag två finns möjlighet välja på övningar från handledaren eller individuellt anpassade övningar. Du kan t.ex. ha med dig en mc-ram för att arbeta med en skärm eller tank. Eller så har du med dig en motorhuv för att t.ex. göra reparationsbitar.

Har du har erfarenheter på annat sätt av t.ex. engelskt hjul kan du såklart boka denna kursen direkt. Du kan ha en lite fördel med att ha kommit igång med den "omvända styrlogiken" i att använda engelskt hjul. Men det är abslolut inget krav för att gå kursen.

Den omvända styrlogiken består av att man vrider plåtens riktning för att styra istället för hjulets riktning som när man exempelvis cyklar och kör bil.

Om du vill gå kursen Plåtformning steg 2 i ett endagarsupplägg, heter den "Plåtkurs steg 2.1D".  Om det finns hittar du den i listan för kursdatum.

Plåtkurs steg 2 - dag 1

Repetera grunderna i plåtformning

Tanken är att man ska kunna komma även om man känner sig lite "ringrostig" i plåtformning. Under första halvan av dag 1 kommer vi att kort repeterar grundmodellen från nybörjarkursen för att ha den som en modell att bygga vidare på. En viktig del du har med dig från nybörjarkursen är ett visst handlag i den omvända styrlogiken med engelska hjulet. Första övningen blir att bli "varm i kläderna" igen och återhämta denna styrkänsla med engelska hjulet.

Profilbaserad krökt yta

Under dag 1 arbetar alla deltagare med tillverkning av en mc-skärm. Detta är en utmärkt övning för att lära sig formarbete med en likformigt profilbaserad dubbelkrökt yta som en mc-skärm är. Mycket av det praktiska arbetet är vid engelska hjulet men du använder även krymp- och sträckverktyget. Du lär dig använda formlinjaler för att ha kolla på hur ytan växer till och böjer av. Med idogt arbete under dag 1 har du en mc-skärm vid dagens slut men också en förmåga att i förväg kunna visualisera var och i vilka riktningar det är som allra viktigast att plåten fås att växa.

Plåtkurs steg 2 - dag 2

Under dag 2 finns ytterligare övningar att fortsätta med. Nu bygger vi vidare på tankemodellen och gör lite svårare uppgifter, t.ex. delar till en mc-tank, scoop/ luftintag, skärmkant eller del av skärm. I verkligheten är många former en blandning av sfäriska ytor och profilerade ytor.

Som alternativ kan du ha med dig någon karosseridel, t.ex. en framskärm eller motorhuv. Du kan t.ex. tillverka en reparationsplåt för att få en panel du sedan kan svetsa på plats i ditt eget projekt.

Inverterade plåtytor

En variant av profilerad form är reverserad profilerad form. De har ett visst släktskap i hur man resonerar kring profilerad form för en vanlig mc-skärm. Kanske kan man säga att detta är den inverterade formen för en mc-skärm.

På kursen för nybörjare arbetade vi med ytor som böjde av åt samma riktning i x- respektive y-led. Vi kommer kort att bekanta oss med hur man skapar det motsatta, d.v.s. ytor som böjer av åt motsatta håll. I vissa sammanhang så benämns detta som inverterade ytor eller reverse curve.

Verktyg för plåtformning

För att matcha ditt projekt kan fokus också läggas på de andra maskinerna under dag 2. Du kanske mest har golvplåtar och olika plana paneler med förstärkningar som du behöver tillverka.

Krymp- och sträckmaskinerna kan göra mer än bara bearbeta smala kantytor. Man kan böja av bredare ytor upp till det arbetsdjup som maskinen har, men det kräver i sin tur en mer planerad arbetsmetod. Krymp- och sträckmaskin fungerar utmärkt för en mängd former och delområden på t.ex. mc-skärmar, mc-tankar, hjulhus och reservhjulsbaljor och mycket annat. Under kursen övar du på plåtformning där du lär dig kombinera både engelskt hjul och krymp- och sträckverktyg. Det ger en hävstång till hur fort man kan få fram plåtars profilhöjd.

Arbetet med sick- och falsmaskinen kräver nästan alltid att ytor längdanpassas med krymp- och sträckverktyget. Detta får du ytterligare övning i att förstå och visualisera.

Vi använder även en del handverktyg som hammare/ mothåll, sandsäck och äggklubba m.m. Dessa verktyg har given roll i detaljarbetet som vi inte kan vara utan.

Materialsträckning och förflyttning av plåtytor

Vi har tidigare sett att krymp- och sträckmaskinerna är ett bra komplement till sick/fals maskinen. Ett bra exempel är när vi viker en plåtkant utmed en krökt linje. Då behöver plåtkanten längdanpassas och i dessa sammanhang har vi använt begreppet "tårtmodellen". När vi gör profileringar och förstyvningar så skapar det materialförflyttning. Eftersom detta ofta orsakar deformation så behöver ytor i den omedelbara närheten anpassas. Detta får vi också bekanta oss med under kursen.

Mäta plåtytor och form

När vi formar delar som ska likna en originalform blir det nödvändigt att använda olika typer av mallar. Detta är en viktig del i att göra "originallika" former men också då man vill upprepa former eller spegla former från höger till vänster.

Formmall för plåt

En ytas krökning kan vi kopiera och mäta med formguider eller formmallar som säger hur ytan kröker och böjer av. Kanske har du bara mycket kort hunnit testa och upptäcka grundprincipen i nybörjarkursen. Nu fortsätter vi med formning där formmallar blir helt nödvändiga.

Ytmall för plåt

Förutom att ha kontroll på en ytas krökning så måste vi ha kontroll på ytornas storlek. Det blir en framgångsrik utgångspunkt när vi klipper till råmaterialet från början men också under den fortsatta formningen. Att arbeta med förstora plåtytor ökar arbetsbördan väsentligt. Ytmallen hjälper också till att visualisera vad som ska göras och i vilken omfattning och även i vilken riktning plåten ska sträckas. Det ger i förlängning också hjälp med hur ytor kan segmenteras, d.v.s. delas in i mindre partier för att underlätta större formarbeten.

Trådinläggning

På äldre fordon förekommer trådinläggning i t.ex. skärmkanter och detta kan man välja att göra på något av övningsobjekten, t.ex. på mc-skärm.

Summering av kursen Plåtformning steg 2:

När kursen är över tror vi att du har med dig några saker du har tillverkat själv men också en arbetsmodell i hur ett antal grundläggande basformer skapas. Du kan också några metoder för att på egen hand visualisera och analysera en form du vill skapa som har sin bas i formgeometri. Du vet mer om maskinernas konstruktion och vilka egenskaper som är viktigast för att forma på ett smidigt sätt och kan därmed lättare utnyttja plåtmaskinernas kapacitet.

Kursen pågår mellan 09.30 - 17.00

Kursens längd: två dagar

Kursdagen startar med fika ca 09.00 - 09.30.

Pris inkl. moms per deltagare: från 3900:-

Kurs i Lindesberg bokas i kursbokningen

Kurs i Mullsjö bokas på telefon 0722507270 eller på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Att ha med: Ha oömma vardagskläder eller overall.

Tag gärna med bilder på något projekt då håller på med.

Frågor om kursens innehåll, ring 0722507270.

We use cookies
Denna webbplats använder cookies. Du kan godkänna eller avböja cookies.