Maskiner och verktyg

Uppgradera slangpaket

Råkar du ha en gammal svets som börjar bli sliten kan ibland reservdelar vara dyra eller svåra att få tag på. Om det är just slangpaket med svetshandtag som behöver lagas finns möjligheten att uppgradera till modern modell.

HVi börjar med att montera bort den gamla helt fasta monteringen av slangpaket.är kommer vi att titta närmare på en AGA MIG/MAG-svets från 70-talet. Den har varit med om det mesta men är förutom just slangpaket än så länge i oklanderligt skick.

Slangpaketet med brännarhandtag som man håller i när man svetsar, är det som slits mest på en svets. Det får utstå värme och brännarhandtaget faller i golvet eller kommer i kläm. Man behöver alltid ha lite slitdelar som gashylsa och trådmunstycke men utöver det så kan det bli skadat och slitet.

Gammalt slagnpaket för MGG/MAG som lagats i omgångarAtt hitta delar till äldre svetsar kan vara svårt och möjligen också dyrt.

Ett bra alternativ är att uppgradera till ett modernt slangpaket med så kallad eurokoppling som sitter på dagens MIG/MAG-svetsar. Detta är en typ av snabbkoppling som dominerar dagens svetsmaskiner.

För att få allt att fungera måste svetsmaskinen få en kontakt/armatur som just är speciell för eurokopplingen. Den gör att man kan lätt kan byta slangpaket. Eurokoppling är en smart snabbkoppling för ström, tråd, svetsgas, Eurokoppling ur Esabs sortiment. Du hittar den exempelvis på Duabusetoch manöverström mellan svetshandtag/slangpaket och svetsmaskin i en enda koppling.

Allt börjar med att införskaffa ett kitt med en universal eurokoppling, den del som ska monteras på svetsmaskinen. Den ska  ersätta den gamla armaturen/infästningen för det gamla slangpaketet. Täckplåtar måste skruvas av på svetsmaskinen så att skruvar och kablage kan kommas åt.

Saker att tänka på är:

  • Dra ur elkontakten ur väggen, d.v.s gör svetsen strömlös - se alltid till att koppla bort elnätet från svetsen så ingen spänning finns i apparatskåpet.
  • Satsa på en kvalitativ montering. Tänk på att när vi gör ett ingrepp i en svets så måste vi se till att göra installationen säker. Du behöver god kännedom om el. Använd säkra monteringsdetaljer för kablage, gasslang och kontaktering.  Ta hjälp av någon om du känner dig osäker på vad som är rätt eller fel vad gäller elkablaget. Elsäkerheten kommer först.

Att demontera är i regel ganska lätt men glöm inte att fotografera hur det såg ut innan du börjar. Fota speciellt hur och var kablaget är draget. Det är 4 saker som måste bli rätt när vi bytt till nya eurokontakten:

  1. KNy dragning av strömkabel från koppingspunkt. Extra isolering med slang.raftkabeln - d.v.s. den riktigt grova ledning ska leda strömmen ut från pluspolen från likriktaren till eurokopplingen. Här går svetsströmmen och eventuellt kan denna kabel bli för kort då nya eurokopplingen installeras. Om ny kraftkabel från likriktare behöver tillverkas, se till att den får motsvarande ledararea som den gamla. Montera kabelskor som är avsedda för hög ström. Se till att kabeln blir bra monterad och fastsatt och att inte isolering kan skadas av t.ex. vassa kanter. Tänk på att kabeldragningen ska ligga säker resten av svetsens livslängd och inte kunna kortsluta mot chassi eller andra detaljer.
  2. Manöverkabeln - är i princip två klena ledare som leder vidare till brytaren i svetshandtaget. De ska skarvas samman med sladdstumpar som kommer ut ur den nya eurokontaktens sockel. Se till att skarven görs tillförlitligt och att dessa blir isolerade på ett bra och hållbart sätt.

 

  1. Elektrisk ventil med slang som går vidare till euro kontaktdonetSvetsgas - ska även den ledas in i eurokontakten. Troligen räcker inte den gamla slangen eller så är den stel och har fel innerdiameter för att passa. Det kan vara klokt att byta till ny slang hela vägen från solenoiden (elektrisk ventil). Då slipper vi dyra gasläckage om någon glömmer att stänga kranen på gasflaskan.
  2. Trådmatning - avstämning av längden på trådledarröret - det är viktigt att tråden styrs in i euroukopplingens trådledarrör direkt Trådmatarröret som ska "fånga upp" tråden så den inte böjer sig.efter att svetstråden lämnar matarrullarna. Detta säkerställer en problemfri frammatning av svetstråd utan trassel.


Till slut lite vad du ska sätta lite extra fokus på.

Kablaget bör få extra fokus på att få låga övergångsresistanser och bibehållet god isolering från svetsens chassi. Det är lågspänning det är tal om, oftast under 30 volt, men strömmarna här höga vilket kan ge kraftig värme om det finns dålig kontakt någon stans. Se därför till att kontaktytorna är metalliskt rena och att kabelskor dras åt.

Superanpassning mot matarhjul för att fånga upp tråden så tidigt som möjligtMekaniken vid trådmatarverket har ofta en utmaning och det är att få "trådledarröret" att nå fram i rätt linje med rullarnas utmatningsläge och nå fram så lång som möjligt mot rullarna. För att få god funktion på matarverket ska tråden så tidigt som möjligt fångas upp av, d.v.s. ledas in i trådledarröret som vidare leder in tråden i eurokontaktens sockel och vidare ut i slangpaketet. Här kan behövas lite mekanisk finurlighet och anpassning beroende hur svetsmaskinens matarverk är utformat.

THela mekaniken som driver fram och strömmatar eurokontakten är isolerad från chassiet. Se alltså till att inga delar på den nya eurokontakten kommer i kontakt med plåten i svetsens chassie. Om du monterar bort tådmatarverket så måste du se till att komponentens isolatorer fungerar och blir monterade rätt. Provmät !!!rådmatarverket är monterat i isolatorer - på det flesta maskiner eftersom tråden och därmed också drivrullarna i trådmatarverkt har pluspol. Den har med andra ord samma elektriska spänningsnivå som kraftkabeln ut i svetsbrännarhandtaget. Kontrollera hur det är på din egen svets. När du jobbar med det mekaniska kring trådmatarverket ska du alltså se till att svetsströmmen inte kan ledas över till svetsens chassi via de egna mekaniska anpassningarna. Detta kan du göra med ett vanligt universalinstrument genom att mäta resistansen.

Kontakt

Lindes Garage

Skolgatan 1a

Mullsjö, Sweden

Email: info [AT] classicautorestore [DOT] se

Telefon: +46722507270

Webb: classicautorestores.se